Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

18°C
4 km/h
1020 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
15 czerwca br. rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych!

15 czerwca br. rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych!

InformacjeOświataInne

Od 15 czerwca 2020 r. rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Odbywać się będzie poprzez system vEdukacja Nabór, za pośrednictwem strony: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym oferta szkół i terminy naboru. Warto zapoznać się również z dostępnym w zakładce Pliki do pobrania Podręcznikiem dla kandydata SP (2020).

Najważniejsze terminy, obowiązujące przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021:
15.06.-10.07.2020 r. - wybór preferencji przez kandydatów, złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
31.07.-04.08.2020 r. do godz. 15.00 - ewentualna zmiana preferencji kandydatów,
12.08.2020 r. - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia,
13.08.-18.08.2020 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
19.08.2020 r. - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

O czym należy pamiętać?
1. Można kandydować do trzech szkół.
2. W każdej z wybranych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów.
3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza.
5. Bardzo ważna jest kolejność wpisywania we wniosku poszczególnych klas – na pierwszym miejscu musi znaleźć się klasa, do której uczeń chce się najbardziej dostać.

Ważne informacje dotyczące naboru:
http://powiatdebicki.pl/dla-mieszkanca/edukacja/nabor-do-szkol-ponadpodstawowych
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021