Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

13°C
7 km/h
1004 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Kwarantanna – ważna informacja dla powracających z zagranicy!

Kwarantanna – ważna informacja dla powracających z zagranicy!

InformacjeInne

Pod nr telefonu 17 867 13 19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.

Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową. W przypadku, gdy nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania, pokrywa koszty kwarantanny w miejscu wskazanym przez właściwe gminy (miejsca zameldowania w Polsce). W tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę lokalizacjach.

W przypadku, gdy powracający do kraju mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania ośrodkiem pomocy społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi 5 000 zł.