Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

10°C
13 km/h
1017 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Trwa nabór do programu „Koalicje dla Niepodległej” #wiktoria 1920. Do rozdania są 2 mln zł

Trwa nabór do programu „Koalicje dla Niepodległej” #wiktoria 1920. Do rozdania są 2 mln zł

InformacjeKulturaOświataInne

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). Jego celem jest włączenie mieszkańców Polski w działania służące zwiększeniu świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Dotowane zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

Uprawnieni wniskodawcy:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

FOT. Centralne Archiwum Wojskowe/Domena Publiczna (piechota polska, Bitwa Warszawska 1920')

WIĘCEJ INFORMACJI