Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

0°C
0 km/h
0 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji”

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji”

InformacjeOświataInne

Zdalne nauczanie i praca w dobie pandemii stały się faktem, a wraz ze wzrostem aktywności wielu użytkowników sieci, nastąpił wzrost zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Dzięki podpisaniu przez Powiat Dębicki umowy ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości, uczniowie i nauczyciele szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Dębicy otrzymali możliwość szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Starosta Powiatu Dębickiego, jako Lokalny Lider Edukacji Ekonomicznej, wystąpił do wszystkich gmin powiatu z propozycją bezpłatnego przeszkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Gminy mogą zgłaszać chętnych do udziału w przedsięwzięciu do 13 maja br., kierując zgłoszenia do Wydziału Edukacji w starostwie.

Działania odbywają się w ramach bezpłatnego programu „Bankowcy dla Edukacji”. Zajęcia prowadzi Krzysztof Ostafiński, dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Lekcje on-line podpowiadają jak uniknąć zagrożeń podczas nauki i pracy w sieci.