Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

17°C
7 km/h
1020 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
UWAGA! Ważna informacja dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych

UWAGA! Ważna informacja dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych

InformacjeOświata

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 410) oraz komunikatem MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych informujemy że czas, w którym zajęcia szkolne zostały zawieszone nie stanowi dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły dni wolnych w rozumieniu ferii czy wakacji.

Szkoły zostały zobowiązane przez Organ Prowadzący do organizacji i prowadzenia zajęć dla uczniów w formie elektronicznej za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej, mediów społecznościowych lub listy mailingowej.

Prosimy o śledzenie komunikatów za pośrednictwem dziennika elektronicznego i stron internetowych szkół, udział w zajęciach zorganizowanych w formie elektronicznej oraz pozostanie w swoistej kwarantannie domowej poprzez ograniczenie swej aktywności do niezbędnego minimum.