Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

13°C
7 km/h
1003 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
OBWIESZCZENIE GN.6821.45.2019.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Lipinach, działki 755, 756/2

OBWIESZCZENIE GN.6821.45.2019.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Lipinach, działki 755, 756/2

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GN.6821.45.2019.AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego i zgromadzeniu całości materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym.

W sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lipinach, gm. Pilzno, oznaczonej jako działki nr ewid. 755 o pow. 0,4700 ha i 756/2 o pow. 0,1500 ha...