Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
31.01.2008.

Dyrektor: Barbara Lewandowska - Bielak
 


Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 65

Zadania:


 • zakładanie i zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
 • aktualizacja mapy zasadniczej,
 • zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (kataster nieruchomości) - wykaz gruntów,
 • zapewnienie nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków wskazanym jednostkom zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • gromadzenie i aktualizacja danych o gleboznawczej klasyfikacji gruntów (wydawanie stosownych decyzji o zmianach w elementach klasyfikacji gleboznawczej gruntów lub odmowie zmian),
 • gromadzenie danych oraz zapewnienie przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości wraz z opracowywaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych,
 • prowadzenie powiatowych baz danych Systemu Informacji Terenowej - SIT,
 • gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
  1. sprawowanie kontroli geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
  2. aktualizacja dokumentów zasobu,
  3. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
  4. aktualizacja mapy zasadniczej,
 • uzgadnianie i koordynacja z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • założenia i prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie ewidencji geodezyjnej.