Wydział Komunikacji i Transportu - Ogólnie
01.02.2008.

Dyrektor: Łukasz Pilch

Telefon: 14 680 31 43
Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
 
 

 
Telefony kontaktowe:
Prawa jazdy: 14 680 31 38
Rejestracja pojazdów: 14 680 31 40
 
Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 15.00
 
SPRAWDŹ STATUS DOKUMENTÓW
 
Wszelkich opłat związanych z rejestracją pojazdów, usunięciem pojazdu z drogi i parkowaniem pojazdu na parkingu strzeżonym oraz za wydanie prawa jazdy prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
33 8642 1139 2013 3913 5438 0008
 
 

Zadania:

 • rejestracja pojazdów i prowadzenie rejestru pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
 • ograniczenie obowiązku przewozu osób ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub klęski żywiołowej,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne w przypadku klęski żywiołowej,
 • przygotowywanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego na terenie powiatu,
 • opiniowanie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części oraz przejmowanie likwidowanych linii,
 • zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,
 • wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu, jeżeli masa nacisku osi lub wymiary przekraczają dopuszczalne normy,
 • wydawanie zezwoleń na odbywanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym,
 • wydawanie upoważnień dla stacji kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych,
 • nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 • upoważnianie jednostek do przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na instruktorów,
 • wykonywanie czynnościowi związanych z udzielaniem zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazda
Czytaj całość