.. ..

 

 
Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia
11.04.2012.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia od 1950 roku tj. w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Temat Światowego Dnia Zdrowia co roku jest inny, związany z priorytetowym obszarem działania WHO na dany rok. Rok 2012 poświęcony jest zagadnieniom starzenia się i zdrowia a temat przewodni brzmi „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu”.

 

Starosta Powiatu Dębickiego - Władysław Bielawa złożył pracownikom służby zdrowia z terenu powiatu dębickiego serdeczne życzenia.

 

Lekarze, Pielęgniarki,
Ratownicy medyczni, Pracownicy rehabilitacji
i wszyscy Pracownicy Służby Zdrowia!

 

Z okazji „Dnia Pracownika Służby Zdrowia” prosimy o przyjęcie wyrazów wdzięczności dla wszystkich tych, którzy z gorliwością pochylają się nad osobami chorymi, towarzysząc im w trudnym doświadczaniu cierpienia, lęku i osamotnienia. Wasz zawód wymaga wiedzy, ale i posiadania takich cech charakteru, dzięki którym pomoc innym traktuje się nie tylko jako służbowy obowiązek, lecz także jako misję.

 

Podejmując się ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka zasługujecie Państwo na najwyższe uznanie. Dziękujemy za codzienny wysiłek i zmaganie się z problemami zarówno pacjentów, jak i służby zdrowia, które w aktualnej dobie są szczególnie uciążliwe. Życzymy, by zawsze towarzyszyła Wam głęboka satysfakcja z zatrzymania się przy cierpieniu człowieka, z wrażliwości, z wierności niezaprzeczalnym wartościom, a także z samarytańskiego daru z siebie, tak bardzo potrzebnego osobie chorej.

 

Wszystkim Państwu przekazuję wyrazy głębokiego szacunku.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA