rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

Zadania:

 • opracowywanie materiałów dotyczących prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wnioskowanie o łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
 • ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazialnych oraz szkół specjalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • koordynowanie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazialnych,
 • przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • przygotowywanie konkursów na dyrektorów placówek lub szkół,
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej dotyczącej dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowanie wniosków o zezwolenie na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • ustalanie zasad i udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty,
 • opracowywanie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw,
 • rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
 • opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • opracowywanie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego,
 • kierowanie uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty,
 • przekazywanie danych do rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
 • przekazywanie i pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.
 • 12 Gru
  XIII Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego „Włącz myślenie, szanuj jedzenie” w Starostwie Powiatowym w Dębicy, godz. 10.00. 00:00 to 00:00

 • 13 Gru
  V Wojewódzki Festiwal Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością "I Ty Masz Talent", Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Os., godz. 9.30. 09:30 to 10:30

 • 15 Gru
  Memoriał Dębickich Mistrzów - K. Lipienia, R. Świerada, A. Skrzydlewskiego na hali sportowej przy ul. Lisa 2 w Dębicy. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie