rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

logo-pracodawca-poziom-web-1Konkurs „PracoDawca Zdrowia” został stworzony przez Ministerstwo Zdrowia z myślą nie tylko o pracodawcach, ale przede wszystkim o pracownikach. Główną misją projektu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów). 

 

O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy.


Kapituła, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele środowisk pracowniczych, będzie przyznawać certyfikat pracodawcy, który m.in. promuje aktywny styl życia pracowników, zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników, nie pozwala na sprzedawanie i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji oraz wspiera badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań.


Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, a certyfikat przyznawany jest na 3 lata – po upływie tego okresu konieczne jest ponowne wykazanie spełniania kryteriów. Datę i miejsce wręczania certyfikatu ustala Kapituła. Znakiem graficznym konkursu może posługiwać się każdy pracodawca, który otrzymał certyfikat. Laureaci mają prawo publikować informację o przyznaniu nagrody w ramach swoich działań promocyjnych. Konkurs jest nieograniczony czasowo i trwa do odwołania.

 

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

5842pukanie zota 2019-19Kolejny raz do Gumnisk w gminie Dębica zjechali poszukiwacze cennego kruszcu. Wczoraj (14 lipca br.) odbyły się tutaj XIII Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota. Imprezie towarzyszyły m.in. turniej rycerski oraz koncerty zespołów Joker & Sequence oraz Snikerss. Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Dębicki, Gmina Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu.


W zawodach, w kategorii „Złoty Powiat”, wystartowała trzyosobowa reprezentacja Powiatu Dębickiego w składzie: Radny Powiatowy Mateusz Domaradzki, Michał Prażak – Sekretarz oraz Małgorzata Kalita - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Dębicy.


Nasza drużyna zajęła drugie miejsce, przekazując tym samym nagrodę przechodnią – trofeum z ubiegłego roku - złotą buławę, którą tym razem wywalczyli poławiacze złota ze Starostwa w Jarosławiu. Gratulujemy zwycięzcom!

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

interaktywny-folder-np-2019Na stronie Powiatu Dębickiego można znaleźć interaktywny katalog, zawierający adresy oraz kontakty telefoniczne i mailowe jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu.


Wymienione w folderze jednostki świadczą pomoc w zakresie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, również w sferze pomocy społecznej, w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, w kwestiach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, w obszarze poradnictwa dla bezrobotnych, bezdomnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego i innych.

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu.

se1112-18„Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie” to temat spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Jego uczestnicy wzięli udział w wykładach, mogli również sprawdzić swój refleks na symulatorze kontroli czasu reakcji oraz ostrość wzroku. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także akcja sprawdzania stanu technicznego rowerów i doposażania ich w urządzenia oświetlające i odblaskowe.


W spotkaniu (9 lipca br.) z mieszkańcami powiatu dębickiego uczestniczyli m.in. Wicestarosta Powiatu Adam Pieniążek oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Dębicy - podinspektor Waldemar Mytkoś. Wydarzenie odbyło się przy aktywnym udziale seniorów. Padło wiele pytań związanych z poruszaniem się pieszych po miejscowych drogach, w oparciu o zdarzenia, które miały miejsce w roku ubiegłym.


Celem akcji było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników oraz podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Organizatorzy wydarzenia to Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Policja. Lokalnym partnerem przedsięwzięcia był Powiat Dębicki.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

wheelchair-749985 1920Powiat Dębicki, w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.


Powiat Dębicki, jest realizatorem programu w zakresie Modułu III polegającego na:
Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o którym mowa powyżej oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dębickiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica tel. (14) 680 31 21, (14) 680 31 92 oraz składania wniosków wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.

 

POBIERZ WNIOSEK – Moduł III

POBIERZ KARTĘ OCENY stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel

okpoppo22-1Blisko 11 mln zł kosztowała budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 985. Oficjalne otwarcie inwestycji odbyło się dzisiaj (8 lipca br.) w Pustyni, gdzie zlokalizowano czterowylotowe rondo, stanowiące jeden z elementów łącznika.

 

Realizacji przedsięwzięcia przyświecał cel dogodnego połączenia autostrady z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, co nie tylko wywiera pozytywny wpływ na aktywizację regionu, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników dróg, zwłaszcza mieszkańców powiatu dębickiego. - Od lat zabiegaliśmy o zwiększenie bezpieczeństwa na tej ogromnie ruchliwej drodze i nareszcie się udało! Także dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – nie krył zadowolenia obecny podczas otwarcia Józef Rak, Sołtys Pustyni.

 

- To jedna z naszych kluczowych inwestycji. Cieszymy się z tego co zostało wykonane, jednak będziemy nadal zabiegać, czy to na szczeblu centralnym, czy u pana Marszałka, aby doprowadzić do realizacji drugiej części łącznika Dębica – Wschód, czyli do bezpośredniego połączenia autostrady z drogą Dębica – Mielec, ale już na dalszym jej odcinku, przed lasem w Brzeźnicy – mówił Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego.

 

- Na to jest czas w przyszłej perspektywie finansowej, która będzie się od 2020 roku faktycznie rozpoczynała. W tej chwili przygotowujemy regionalny program operacyjny województwa. Negocjacje, myślę, rozpoczną się w przyszłym roku – zapowiadał Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

Oddana do użytku inwestycja objęła m.in. budowę skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 985, na trasie Dębica – Mielec w Pustyni oraz przebudowę drogi powiatowej na odcinku od ronda w Pustyni do węzła autostrady A4 Dębica-Wschód i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w Zawadzie do węzła autostrady A4 Dębica-Wschód. Wykonawcami łącznika były firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Dębicy oraz Eurovia Polska S.A.

 

Całkowity koszt realizacji zadania to ok. 10,8 mln złotych. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na budowę łącznika wschodniego Zarząd Województwa przeznaczył ponad 7 mln zł. Województwo Podkarpackie najpierw wsparło inwestycję kwotą 1,5 mln złotych, a następnie dołożyło kolejny milion złotych. Sam powiat dębicki na budowę wydał prawie 1,3 mln złotych.

 

- Chciałbym podziękować panu Marszałkowi, całemu Zarządowi Województwa Podkarpackiego, naszym Radnym Wojewódzkim i Powiatowym, również byłemu Staroście Andrzejowi Regule za to, że podjęliśmy się budowy tego łącznika, bo to nasz obowiązek względem mieszkańców – podkreślał Starosta Piotr Chęciek.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

mini- plakat nawsie 2019W najbliższą sobotę (6 lipca br.) o godzinie 19.00 w Nawsiu Brzosteckim rozpocznie się "Zabawa Taneczna przy Pogórzańskiej Muzyce Tradycyjnej". Zagrają kapele: Kurasi oraz Tarnowcoki. Wydarzenie ma promować rodzimą kulturę i jest współfinansowane przez Powiat Dębicki. 

ZOBACZ PLAKAT

mrwW okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach.

 

W ramach projektu ankieterzy:
- odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
- skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
- skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślamy, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.

 

Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

 

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem 32 420 27 08 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 747 6 782.

77 04Wczoraj (17 czerwca br.) odbył się XIV Rajd Gwiaździsty na Kałużówkę, który zorganizowali Strzelcy z Dębicy oraz Szkoła Podstawowa w Gumniskach z pomocą Urzędu Gminy Dębica, Urzędu Miejskiego w Dębicy i Powiatu Dębickiego. Zawody rozegrano na obiektach przy Orliku w Gumniskach. Wcześniej patrole rajdowe razem z przewodnikami i opiekunami przeszły na polanę Kałużówka, gdzie złożono wieniec i zapalono znicze, jak również odmówiono modlitwę.

 

Przy Orliku odbyły się konkurencje Rajdowe, m.in. wyścigi powozów, strzelanie, czołganie na czas i rzut granatem. Po zjedzeniu tradycyjnej grochówki ogłoszono wyniki. W tym roku przechodni proporzec V PSK przeszedł w ręce Szkoły Podstawowej w Gumniskach, której gratulacje złożył Adam Pieniążek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA
Zdjęcia udostępnione przez SP w Gumniskach

mini senior plakaty debica-2Serdecznie zapraszamy seniorów na spotkanie „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie” z udziałem policjantów i ekspertów ruchu drogowego. Spotkanie odbędzie się 9 lipca br. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28.


Zachęcamy do przyjazdu rowerem – organizatorzy oferują bezpłatny przegląd techniczny oraz doposażenie jednośladu w światła i odblaski. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

ZOBACZ PLAKAT

  • 25 Sie
    Dożynki Powiatowe w Straszęcinie, godz. 15:00. All Day

  • 25 Sie
    Koncert Zespołu DODA&VIRGIN z okazji Dożynek Powiatowych w Straszęcinie, godz. 20:00. All Day

  • 30 Lis
    Kabaret Moralnego Niepokoju – nowy program „Tego jeszcze nie grali” Dom Kultury „MORS” w Dębicy, godz. 16:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie