rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

hdk45602018-1460-lecie zorganizowanego honorowego krwiodawstwa w Polsce świętuje dzisiaj (15 grudnia br.) Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy. Uroczystość połączono z Jubileuszem 15-lecia nadania imienia Anny Janke Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK w dębickim Zespole Szkół Ekonomicznych. – Dziękujemy Wam za prowadzenie tej szlachetnej misji – mówił pan Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego, przekazując gratulacje na ręce panów: Janusza Bieniasza, Prezesa OR PCK oraz Krzysztofa Góreckiego, Dyrektora ZSE w Dębicy.     


Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele klasztornym Parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, podczas której poświęcono sztandar szkolnego klubu. Dalszą część uroczystości zorganizowano w murach „Ekonomika”, gdzie m.in. wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym krwiodawcom. Podsumowano też XVII edycję konkursu „Potrzebna krew – Twoja także”. Jej bilans to 504 900 ml krwi oddanej przez członków 10 szkolnych klubów HDK w powiecie dębickim w ciągu 11 miesięcy 2018 roku.  Jego laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Oddział Rejonowy PCK w Dębicy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

sesjaIIIOBWIESZCZENIE o zwołaniu III Sesji Rady Powiatu Dębickiego, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Parkowej 28 w Dębicy.

st111254-3Wczoraj (13 grudnia br.), w 37. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, mieszkańcy powiatu uczcili pamięć wszystkich, którzy w 1981 r. stawili opór komunistycznej dyktaturze. Pod Krzyżem na placu Solidarności w Dębicy zapłonęły znicze.

 

Młodzież, samorządowcy, członkowie „Solidarności” i przedstawiciele Duszpasterstwa Ludzi Pracy oddali hołd ofiarom tamtych dramatycznych dni. Wiązankę w dębickim miejscu pamięci, w imieniu Powiatu Dębickiego, złożyli panowie: Starosta Piotr Chęciek oraz Wicestarosta Adam Pieniążek.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA (autor: Urząd Miejski w Dębicy)

 58457kkk-39

13 grudnia 2018 roku, w Pustkowie Osiedlu, odbył się V Wojewódzki Festiwal dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "I TY MASZ TALENT". Festiwal zorganizował Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy przy współudziale Starostwa Powiatowego w Dębicy i Centrum Kultury i Bibliotek gminy Dębica. Głównym organizatorem i koordynatorem festiwalu była pani Anna Chęciek - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: pani Anna Borkowska, pani Helena Frodyma, pani Ewelina Gibek, pani Anna Jurkiewicz, pani Barbara Kołodziej, pani Monika Król – Moździerz, pani Magdalena Przybycień, pani Małgorzta Toczyńska – Ożóg, pani Anita Zachara-Kusek, pani Aneta Żądło,  pan Łukasz Drąg, pan Andrzej Gruszecki, pan Paweł Stachnik. Każdego roku zwiększa się liczba uczestników. Podczas tej edycji mogliśmy podziwiać dzieci z Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Dębicy, Miejskiego Przedszkola nr 2 w Dębicy oraz uczniów: Szkoły Podstawowej nr 5 i nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Specjalnych. 

 

Najstarsi uczestnicy festiwalu to podopieczni Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Frysztaka, Krosna, Leżajska, Lubaczowa, Mrowli, Ropczyc oraz Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z Mielca. Na scenie zaprezentowało się 93  młodych artystów w  czterech kategoriach wiekowych: I. Przedszkola i młodsze klasy szkoły podstawowej, II. Szkoła podstawowa, III. Gimnazjum i starsze klasy szkoły podstawowej oraz IV. Szkoły ponadgimnazjalne. Festiwalowa publiczność mogła podziwiać wspaniałe występy recytatorskie, wokalne, taneczne, teatralne oraz pokaz prac plastycznych i sztuczek magicznych.   Wykonawcy udowodnili, że w każdym drzemią jakieś zdolności. Nauczyciele i opiekunowie dołożyli wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakimi obdarzyła uczestników natura. Dziecko widzi siebie przez pryzmat swoich rodziców, nauczycieli oraz tego, co o sobie słyszy.

 

Udział w festiwalu to jeden z wielu kroków na drodze do wzmacniania poczucia własnej wartości.  „Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie. Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie” (Kropla, 1994r.) Wszystkie występy były na bardzo wysokim poziomie, zgodnie przyznało jury w składzie: Pani Elżbieta Kłęczek - dyrektor Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy, Pan Marcin Ciszek – dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek gminy Dębica oraz Pan Grzegorz Stec – Przewodniczący Komisji Oświaty Dębicy. We wszystkich  kategoriach wiekowych przyznano pierwsze I miejsce. Przyznano trzy nagrody Grand Prix festiwalu. Pierwsza z nich powędrowała do Szymona Komanieckiego z PZPSW z Mielca. Drugą przyznała prezes stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” pani Karina Watoła. Wyróżniła reprezentantów SP nr 5 w Dębicy - Szymona Gila wraz z zespołem. Trzecie Grand Prix przyznał pan Marcin Ciszek – dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek. Nagrodę otrzymała grupa taneczna „Anioły” z ZSS w Dębicy.

 

Zespół Szkół Specjalnych w organizacji festiwalu wsparli: pan Stanisław Rokosz – wójt gminy Dębica, pan Piotr Chęciek – starosta powiatu dębickiego, pan Marcin Ciszek – dyrektor CKiB gmina Dębica, pani Karina Watoła –prezes stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” w Dębicy, pan Stanisław Leski – prezes Gas Tading Podkarpacie, pan Tomasz Wróbel – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dębicy, pan Jan Sawicki – prezes SAFRAN TRANSMISSION, Jacek Gil – prezes zarządu spółki WODOCIĄGI DĘBICKIE, pani Anna Mikrut - prezes FUNDACJI ŚNIEŻKI "TWOJA SZANSA", pan Stanisław Czaja - właściciel BBC COMPANY, zarząd MKS DĘBICA, panowie Tomasz Bukowski I Rafał Moździerz -  MOTO OGRÓD DĘBICA,  państwo Danuta i Marcin Michalscy – właściciele sklepu LEWIATAN, Państwu Magdalena i Kazimierz Szymaszek – właściciele piekarni Szymaszek.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

budynek starostwoStarostwo Powiatowe w Dębicy uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2018 Starosty Powiatu Dębickiego 24 grudnia 2018 r. /Wigilia/ będzie dniem wolnym od pracy. Natomiast w najbliższą sobotę (15 grudnia br.) Urząd będzie czynny dla Petentów w godz. od 7.30 do 15.30.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

ww4525-1Dla poprawy ochrony mienia i bezpieczeństwa 241 mieszkańców na obszarze 112 ha Regionalny Zarząd gospodarki Wodnej w Rzeszowie umocnił istniejące i zbudował nowe odcinki wałów przeciwpowodziowych w Dębicy i Kędzierzu (gm. Dębica). Uroczyste oddanie inwestycji nastąpiło dzisiaj (10 grudnia br.). Przebieg realizacji całego zadania podsumowano podczas konferencji w Starostwie Powiatowym w Dębicy.


W sumie wzniesiono trzy nowe odcinki obwałowania o długości 2,079 km. Rozbudowano także dwa istniejące odcinki obwałowań Wisłoki w Dębicy o łącznej dł. 2,339 km: wał przylegający do al. Jana Pawła II (1,019 km) oraz wał chroniący Firmę Oponiarską (1,320 km).


Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 13 561 863,27 zł. Z czego 5 529 251,49 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.


Konferencję w Starostwie Powiatowym w Dębicy poprowadziła pani Małgorzata Wajda, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. Posłowie na Sejm RP: Jan Warzecha i Wojciech Buczak oraz Radni Sejmiku Wojewódzkiego: Stefan Bieszczad i Czesław Łączak. Powiat Dębicki reprezentował pan Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA udostępnione przez RZGW

 

21525412-2Zbiórka żywności zorganizowana przez Zespół Szkól Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, pod hasłem „Na Gwiazdkę podziel się miłością”, zakończyła się wielkim sukcesem. Szkolni wolontariusze wraz z opiekunami zebrali w sumie ponad 253 kg żywności, która zostanie przekazana najbardziej potrzebującym z naszego regionu.

 

Koordynatorkami i pomysłodawczyniami akcji były nauczycielki: Agnieszka Malinowska oraz Lucyna Maziarka. Zbiórka została objęta patronatem Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie.

 

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy chętnie dzielili się zakupioną żywnością. Duże podziękowania za pomoc w organizacji należą się również Dyrektorowi sklepu Carrefour, na terenie którego prowadzona była zbiórka.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA udostępnione przez ZS nr 4

256412ll-5Dzisiaj (4 grudnia br.) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się uroczysty apel z okazji powołania mł. bryg. Marcina Radzika na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP.


Mł. bryg. Marcin Radzik służbę pożarniczą rozpoczął w 1998 roku. Całe swoje życie zawodowe związał z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. W ciągu 20 lat pracy był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał: Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.


Podczas uroczystości Powiat Dębicki reprezentowali panowie: Starosta Piotr Chęciek, Wicestarosta Adam Pieniążek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

sprzatanie swiataFundacja „Nasza Ziemia”, która działa od ćwierćwiecza na rzecz edukacji ekologicznej i obywatelskiej,  przyznała Powiatowi Dębickiemu certyfikat z podziękowaniem za aktywny udział w Jubileuszowej 25. Akcji Sprzątania Świata w Polsce.


Powiat od 13 lat angażuje się w tego rodzaju przedsięwzięcia. W 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Dębicy zachęcił do udziału w sprzątaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz młodych ludzi z kilkunastu szkół.


Tegoroczną edycję powiatowego sprzątania w lasach - pod hasłem „Akcja Segregacja” - Starostwo zorganizowało we współpracy z Nadleśnictwem Dębica. Organizatorzy zapewnili uczestnikom akcji transport, rękawice i worki na śmieci, a po ciężkiej pracy zaprosili wszystkich do wspólnego grillowania.

 

ZOBACZ CERTYFIKAT

  • 12 Gru
    XIII Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego „Włącz myślenie, szanuj jedzenie” w Starostwie Powiatowym w Dębicy, godz. 10.00. 00:00 to 00:00

  • 06 Sty
    VI Orszak Trzech Króli w Dębicy, plac przed Kościołem pw. Ducha Świętego, godz. 13:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie