rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

budynek starostwoNa podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 34/2017 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 27.12.2017 r., w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Dębicy, w związku z art. 130§2  Kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.) ustala się dzień 30 marca 2018 r., dniem wolnym od pracy Starostwa Powiatowego w Dębicy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę (6 stycznia 2018 r.).

8978965478-1- Wykonywanie operacji przy wykorzystaniu nowego sprzętu, w porównaniu do tego co było, można porównać do zamiany malucha na mercedesa klasy S. To osiągnięcie medycyny na skalę światową. Ukłon w stronę starostwa i dyrekcji szpitala za to, że sprzęt trafił do nas – mówił dziś (27 marca br.) lek. med. Bogusław Gawlik, specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

 

Bogusław Gawlik wypowiedzi udzielił po zakończeniu pokazowej operacji laparoskopowej, przeprowadzonej przy użyciu noża harmonicznego. Pozwala on na precyzyjne cięcia i jednocześnie zasklepia przecinane naczynia krwionośne (zapewnia bezkrwawe pole zabiegu). Zastosowanie tego urządzenia umożliwia znacznie szybszą rekonwalescencję pacjenta, skraca czas trwania samego zabiegu i obniża jego koszty. Laparoskop kosztował ok. pół miliona złotych. To jeden z najnowszych sprzętów wykorzystywanych w ZOZ, których zakup współfinansował Powiat Dębicki.

 

- Mamy bardzo dobrych specjalistów, którzy szkolą się u najlepszych. Musimy ich wspierać, zapewniając znakomity sprzęt, jak choćby specjalistyczny stół operacyjny dla Oddziału Okulistycznego – mówi Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. – Dlatego już po raz drugi w tej kadencji chcemy przekazać kwotę 1,5 mln zł na doposażenie szpitala.

 

- Nowy sprzęt przede wszystkim zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjenta, daje znacznie bardziej precyzyjne wyniki badań – podkreśla lek. med. Stanisław Plata, specjalista chirurgii ogólnej, Kierownik Pracowni Endoskopii, który od kilku tygodni korzysta z toru wizyjnego do badań endoskopowych z videogastroskopem oraz videokolonskopem kupionym z pomocą Powiatu za 350 tys. zł.

 

Nowym nabytkiem cieszy się także m.in. Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii. – Przed nam pierwszy zabieg z użyciem nowej kolumny artroskopowej do zabiegów endoskopowych na stawach. To urządzenie z wyższej półki, zupełnie nowa jakość - zaznacza lek. med. Zbigniew Kiebała, specjalista ortopedii i traumatologii, Kierownik Oddziału.

 

W dębickim szpitalu trwa nie tylko wymiana sprzętu, ale również budowa nowego bloku operacyjnego, lądowiska dla helikopterów, centralnej sterylizacji oraz stacji łóżek. Koszt inwestycji wynosi blisko 20 mln złotych, z czego połowę tej kwoty powiat dębicki pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Prowadzone prace nie utrudniają funkcjonowania placówki. Planowany termin zakończenie budowy to jesień br.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

CZĘŚCIOWY WYKAZ NAJNOWSZYCH URZĄDZEŃ W ZOZ

 

 

897458745-38Już po raz dwunasty odbył się Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową w Dębicy. Wzięło w nim udział ok. 30 wystawców. Wśród nich byli przedstawiciele stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, warsztatów terapii zajęciowej, szkół oraz indywidualni rękodzielnicy. – To dzięki Wam, drodzy Państwo, oraz dzięki Waszej chęci współpracy, dzisiejsze wydarzenie zyskuje tak wyjątkową i świąteczną oprawę – zwracał się do wystawców Andrzej Reguła, Starosta Powiatu Dębickiego.


Uczestnicy prezentowali ceramikę artystyczną, wyroby regionalne, dekoracje i wypieki. Konkurs odbył się wczoraj (25 marca br.), tradycyjnie już w Niedzielę Palmową. Do hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy zjechali mieszkańcy ziemi dębickiej i goście z ościennych powiatów. Podczas imprezy nagrodzono uczestników startujących w czterech kategoriach: najpiękniejsza pisanka, współczesne ozdoby wielkanocne, stół wielkanocny oraz ciasto wielkanocne.


O wyborze laureatów i wyróżnionych decydowało jury w składzie: pani Barbara Bassara-Poprawa, pani Agnieszka Kruszyńska–Idzior, pani Agnieszka Osak, pan Ryszard Kucab, pan Janusz Wiktor, pan Zygmunt Żabicki oraz pan Marek Miazga. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy i albumy „Kulinarne Wędrówki Po Podkarpaciu”. Zwycięzcy otrzymali również nagrody od Starosty Powiatu Dębickiego oraz prywatnych fundatorów.

 

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU

ZOBACZ ZDJĘCIA

sesjaOBWIESZCZENIE o zwołaniu XLV Sesji Rady Powiatu Dębickiego, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Parkowej 28 w Dębicy.

 

 

 

niepod2018 miniJuż w przyszłą środę (21 marca br.) w Domu Kultury „Kosmos” w Dębicy odbędzie się sesja historyczna oraz podsumowanie konkursu pt. „Piękna, niepodległa 2018”. Wydarzenie organizuje Starostwo Powiatowe w Dębicy przy współudziale I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

 

Podczas spotkania odbędą się następujące wykłady :
- dr hab. Tomasz Kargol - Instytut Historii UJ:
„Sytuacja społeczno - gospodarcza Galicji na przełomie lat 1918 - 1919",
- dr Mirosław Natanek - Instytut Europeistyki UJ:
„Sytuacja państw środkowoeuropejskich w 100-lecie odzyskania niepodległości;
Społeczne i polityczne przeszkody współpracy".

aptekarz miniW dniu 9 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbyło się spotkanie dla właścicieli i kierowników aptek z terenu Powiatu Dębickiego zorganizowane wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską. W spotkaniu wziął udział Wicestarosta Mateusz Pasek, który poinformował o  zadaniach powiatu związanych z funkcjonowaniem i organizacją aptek. Spotkanie, które prowadziła dr Lucyna Samborska - Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej,  miało na celu powołanie Aptekarza Powiatowego zgodnie z Uchwałą XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

 

Omówione zostały również zadania Aptekarza Powiatowego m.in. współpraca z powiatem w akcjach prospołecznych, a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji w powiecie.

 

Jednogłośnie, spośród zebranych farmaceutów - na Aptekarza Powiatowego wybrana została dr Lucyna Samborska właścicielka apteki „Melisa” w Dębicy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

25879456312-10Pół setki unikatowych okazów - wśród nich wiekowe olsze, lipy, klony, modrzewie i dęby - zostało objętych projektem pod nazwą „Pielęgnacja drzew na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ze zorganizowaną zielenią zabytkową w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu”. Realizowane prace to inicjatywa powiatowej Komisji Rolnictwa. Natomiast koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym  w Dębicy.


Zabiegi pielęgnacyjne dotyczą m.in. formowania koron, przycinkę gałęzi i usunięcie zalegającego posuszu. Prace, na które zgodę wyraził Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, są niezbędne dla poprawy stanu sanitarnego, wymogów bezpieczeństwa, względów estetycznych oraz zachowania zadrzewienia stanowiącego integralny element zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Parkoszu.

 

Koszt realizacji projektu oszacowano na blisko 25 tysięcy złotych. Starostwo stara się o dofinansowanie w wysokości połowy tej kwoty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

mikrut miniZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Mikruta, współtwórcy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka, Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego żalu i głębokiego współczucia.

 

ZOBACZ KONDOLENCJE

ZOBACZ NEKROLOG

 

2589458745-17- Spotykamy się dzisiaj, aby oddać hołd „Żołnierzom Wyklętym”. Nasza obecność tutaj świadczy, że idea niepodległej Polski jest ideą, której pozostajemy wierni. Chcemy nie tylko pamiętać, ale pragniemy także tę bezcenną pamięć o historii przekazywać dalej. Dlatego bardzo dziękuję za Państwa obecność – mówił wczoraj (4 marca br.) Wicestarosta Mateusz Pasek, który witał zebranych podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Powiatowe obchody odbyły się z udziałem 33. Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie.

 


Na dębickim Rynku złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym „Wyklętych”. Następnie zebrani, na czele z Miejską Orkiestrą Dętą, uroczyście przemaszerowali do kościoła pw. św. Jadwigi, w którym odprawiono nabożeństwo w intencji bohaterów Polski Podziemnej. Po mszy świętej, zgromadzeni uczestniczyli w ceremoniale patriotyczno-religijnym na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy, gdzie odbył się apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono wiązanki kwiatów.

 


Głównymi organizatorami uroczystości byli: Światowy Związek  Żołnierzy AK – Środowisko 5 PSK AK, Powiat Dębicki, Miasto Dębica, Miejski Ośrodek Kultury, Parafia pw. Św. Jadwigi oraz Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

pigiPowiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy informuje o ukazaniu się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, dotyczącego zabezpieczenia bioasekuracyjnego gospodarstw.

 

ZOBACZ INFORMACJĘ I ROZPORZĄDZENIE

 

Dodatkowe informacje można uzyskać poniżej:
Główny Inspektorat Weterynarii

  • 03 Maj
    Powiatowe obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja na Dębickim Rynku, godz. 10:15. All Day

  • 10 Maj
    Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy, godz. 9:00. All Day

  • 20 Maj
    Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Ojczyzny oraz Wojewódzkie Święto Ludowe w Paszczynie, godz. 12:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie