rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

pinb miniPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy wystosował trzy komunikaty do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych dotyczące kwestii dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego, nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu oraz o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

 

CZYTAJ KOMUNIKAT w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego.
CZYTAJ KOMUNIKAT w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu.
CZYTAJ KOMUNIKAT o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

785412541-38Kilkudziesięciu wystawców i około tysiąca młodych ludzi wzięło udział w dzisiejszym (17 listopada br.) „Pikniku z Przedsiębiorczością”, który został zorganizowany przez Powiat Dębicki i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Wydarzenie stanowiło jeden z elementów projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu Dębickiego. Jego uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych: Technikum w Zespole Szkół w Brzostku, Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie,  Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy, Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Dębicy.


 – Na realizację całego projektu udało nam się zdobyć blisko 630 tysięcy złotych z RPO. Dzięki tym pieniądzom nasi nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności podczas warsztatów i wizyt studyjnych, a szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt dydaktyczny – mówi Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. W trakcie pikniku, zorganizowanego w hali sportowej MOSiR w Dębicy, przedstawiciele placówek edukacyjnych i przedsiębiorcy rozmawiali ze zwiedzającymi m.in. o realiach rynku pracy, oczekiwaniach rekrutacyjnych, warunkach zatrudnienia, oferowanych programach stażowych i praktykach.

 

loga-ue

 

ZOBACZ PROJEKT „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO”

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ FILM

456987412-59Podniosła atmosfera towarzyszyła dębickim obchodom 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (11 listopada br.). Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy Dębach Pamięci, Memoriale Smoleńskim, Krzyżu Solidarności oraz pod pomnikiem Jana Pawła II.


Następnie uczestnicy patriotycznych obchodów wysłuchali koncertu pieśni legionowych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej. Stąd przemaszerowali w odświętnym pochodzie do kościoła pw. Świętej Jadwigi, gdzie odprawiono nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Po mszy delegacje złożyły symboliczne wiązanki pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej na placu Gryfitów.


Kilka godzin później, na scenie Domu Kultury „Kosmos", wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy” przyznane: pani kpt. Izabeli Podhalańskiej, panu kpt. Edmundowi Książkowi oraz Stowarzyszeniu Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna Dębica”. Na zakończenie wieczoru wystąpili artyści: Voice Band & Anita Lipnicka.

 

Dzień później (12 listopada br.), w ogrodzie Sióstr Służebniczek Dębickich, odbyła się radosna Lekcja Śpiewu Patriotycznego: Wyśpiewajmy Razem Historię.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

25896524-14W ostatnich dniach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy wzbogaciła się o specjalny kontener z proszkiem gaśniczym. – Skuteczne zwalczanie zagrożeń wymaga posiadania odpowiednich środków gaśniczych. Ten nowoczesny sprzęt z całą pewnością podniesie efektywność działań strażaków i poprawi bezpieczeństwo na terenie naszego powiatu – nie kryje satysfakcji Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego.  


Kontener będzie wykorzystywany m.in. przy gaszeniu pożarów cieczy palnych oraz urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Zakup kosztował nieco ponad 608 tys. zł. Był możliwy dzięki wsparciu finansowemu budżetu Wojewody Podkarpackiego, Programu Modernizacyjnego Służb Mundurowych oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło 3 listopada br. w Dębicy. W wydarzeniu uczestniczyli również komendanci PSP z Tarnobrzega, Kolbuszowej, Leżajska, Mielca, Niska i Stalowej Woli, którzy otrzymali dla swoich jednostek zestawy do oświetlenia dużych powierzchni, ułatwiające prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

lekcja spiewuLekcja Śpiewu Patriotycznego „Wyśpiewajmy razem historię” – to wspólne śpiewanie piosenek legionowych i jest odpowiedzią na rosnąca wśród Polaków potrzebę przeżywania i świętowania wydarzeń patriotycznych w sposób „spontaniczny, radosny i energiczny”. Luźna forma inicjatywy stworzy okazję do wzajemnego poznania się osób, których łączy szczere przywiązanie do Ojczyzny i chęć budowania wspólnoty wokół wartości związanych z patriotyzmem.

 

Wydarzenie odbędzie się 12 listopada br. o godz. 16:00 w Ogrodzie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy przy ul. Krakowskiej 15. Każdy uczestnik otrzyma śpiewnik do wspólnego śpiewania zawierający tekst pieśni oraz krótką notkę historyczną. Ponadto na ekranie wyświetlone będą teksty utworów oraz najważniejsze informacje i komunikaty. Każdy uczestnik będzie mógł również rozgrzać się ciepłą GROCHÓWKĄ.

 

ZOBACZ PLAKAT

wolontariusz roku miniDo 24 listopada br. (piątek, do godz. 15.00) można zgłaszać kandydatów do konkursu „Wolontariusz Powiatu Dębickiego 2017”, który organizują wspólnie Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy. - Przedsięwzięcie ma służyć publicznej prezentacji sylwetek osób wyróżniających się wyjątkową empatią i aktywną postawą w zakresie działań wolontariackich. Umożliwi również promocję i popularyzację wartościowych akcji charytatywnych - mówi Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego.  

 

Kapituła konkursowa wyłoni laureatów w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Nominacje mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze działające na rzecz mieszkańców powiatu dębickiego, również grupy nieformalne i osoby fizyczne za potwierdzeniem działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która o tym fakcie zaświadczy.

 

Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” (ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica) lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Oficjalne ogłoszenie wyników, połączone z uroczystą galą, odbędzie się w grudniu 2017 r.

 

Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.

 

 

Serdecznie zachęcamy do prowadzenia i dokumentowania aktywnego wolontariatu na terenie powiatu dębickiego oraz do udziału w konkursie!

 

ZOBACZ PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wze-Autostrady-A4-Dbica-ZachdCałkowita wartość projektu „Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin – Dębica”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, to nieco ponad 17,6 mln zł. – Większą część tej kwoty pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Z sukcesem postaraliśmy się o 14,8 mln zł – informuje Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego.


Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO została już podpisana. - Rozpoczęcie tej drogowej inwestycji zaplanowano na styczeń przyszłego roku. Finał robót ma nastąpić do końca października 2018 r. – mówi Jacek Drobot, Dyrektor ZDP. Wykonawca zadania będzie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ BUDOWY ŁĄCZNIKA

starostwoStarostwo Powiatowe w Dębicy informuje, że dzień 2 listopada 2017 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy z wyjątkiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (pokój 409).

 

12563-2- Śmiało można powiedzieć, że będziemy mieli najlepszy tomograf na Podkarpaciu, do tej pory mieliśmy niestety najgorszy. Kupujemy nowoczesny, 64-rzędowy sprzęt. Dla porównania powiem, że tomograf wykorzystywany dotychczas w dębickim szpitalu był dwurzędowy – poinformował podczas wczorajszej sesji (23 października br.) Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. Tomograf, wraz z oprogramowaniem, trafi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy jeszcze w tym roku.


Dokładnie 2 240 000 zł zostały przyznane Powiatowi w drodze Zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów. Decyzja zapadła po wydaniu pozytywnych opinii w tej sprawie przez Marszałka i Wojewodę Podkarpackiego. – O te pieniądze staraliśmy się od marca. Satysfakcja jest ogromna, bo otrzymaliśmy dofinansowanie dokładnie w takiej kwocie, o jaką wnioskowaliśmy – informuje Wicestarosta Pasek.


To kolejny spory zastrzyk finansowy dla dębickiego szpitala. Niedawno otrzymał on 8,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę nowego bloku operacyjnego (inwestycja ma być gotowa w listopadzie 2018 r.). Aktualnie realizowane są również zakupy sprzętu i aparatury medycznej z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu (ponad 1 mln zł), przekazanej ZOZ w lutym br. – Szpital niedługo wzbogaci się m.in. o wysokiej klasy sprzęt do operacji laparoskopowych. Zabiegi będą się odbywać przy użyciu noża harmonicznego i kamery termowizyjnej 4D – mówi Wicestarosta.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

TESCODo 31 października br. klienci sklepów Tesco mogą głosować jaka inicjatywa prospołeczna powinna otrzymać dofinansowanie w programie „Decydujesz, pomagamy”. Wśród Uczestników programu z całej Polski, którzy walczą o granty o łącznej sumie 625 tys. zł, jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Stowarzyszenie chce przeznaczyć pieniądze z grantu (5 tys. zł) na utworzenie i wyposażenie kafejki „Radość” w budynku krytej pływalni w Dębicy.


Każdy kto chciałby pomóc organizacji w zdobyciu dofinansowania, może oddać głos na jej inicjatywę. Zasady głosowania są bardzo proste. W każdym sklepie Tesco klienci sieci otrzymają specjalny żeton za dokonane zakupy, który należy wrzucić do urny konkursowej.  Finałowe wyniki i lista zwycięzców programu zostaną opublikowana po 13 listopada 2017  r. na stronie: www.tesco.pl/pomagamy.

  • 23 Sty
    Podsumowanie Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Galerii Sztuki MOK w Dębicy, godz. 11:00. All Day

  • 24 Sty
    Koncert charytatywny "Anioły są takie ciche..." w DKiK "Kosmos" w Dębicy, ul. Lisa 3, godz. 9:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie