rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

012 03Do końca września potrwają prace przy budowie chodnika na drodze powiatowej Dębica – Stasiówka, a konkretnie wzdłuż ulicy Wielopolskiej w Dębicy od cmentarza komunalnego do lasu.

 

(...)Wybudowanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo pieszych, którzy na pewnych odcinkach  poruszając się wzdłuż ulicy byli zmuszeni korzystać z jezdni lub też zatrzymywać się przy krawędzi skarpy gdy w ruchu pojawił się samochód. Wykonanie zaplanowanych prac możemy na dzień dzisiejszy określić na ponad 70%. Nowy chodnik z kostki brukowej finalnie będzie mieć 600 m długości i 1,5 m szerokości. Do 6 m poszerzono jezdnię na całej długości chodnika. Niezbędnym, ze względu na brak płaskiego pobocza stało się zebranie części skarpy i wykonanie tzw. muru odporowego zabezpieczającego ją przed ewentualnym osunięciem spowodowanym przez intensywne opady deszczu lub topniejącego śniegu (...) - mówi Starosta Władysław Bielawa.

 

Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 450 tysięcy zł i jest finansowany po połowie przez Powiat Dębicki i Miasto Dębica.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

011 01Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku – Kleciach jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną Powiatu Dębickiego, która swoją ofertę edukacyjną kieruje do uczniów zainteresowanych mechanizacją rolnictwa i zawodów rolnictwu pokrewnych. Właśnie ze względu na specyfikę działalności oraz posiadanie odpowiedniego parku maszynowego i bazy narzędziowej celowym stało się monitorowanie obiektów szkolnych i infrastruktury terenu, na którym oprócz budynku szkoły z salą gimnastyczną usytuowane są warsztaty szkolne, plac manewrowy i boisko sportowe. Podjęto zatem prace zmierzające do ogrodzenia rozległego terenu szkoły.

010 01W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Dębicy:

• urzędnicy prowadzą i aktualizują Geoportal, tj. internetowe źródło informacji geodezyjnej.
• w 2013 r. interesanci złożyli w tym wydziale 38 885 wniosków,
• wpłynęło 8 427 decyzji, aktów notarialnych, postanowień sądowych i innych dokumentów, będących podstawą do wprowadzania zmian w rejestrach gruntów i budynków,
• przyjęto 9 273 wnioski o wydanie z zasobu materiałów geodezyjnych,
• wydanych zostało 209 decyzji o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków,
• w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej urzę przyjęto 4 291 operatów geodezyjnych,
• Biuro Koordynacji Projektów przygotowało 2 894 opinii do dokumentacji składanej przez projektantów oraz inwestorów.

 

ZOBACZ ZDJĘCIE

009 001W Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu podczas wakacji rozpoczęta została inwestycja polegająca na przebudowie części budynku szkolnego i jej adaptacji na potrzeby biblioteki oraz kotłowni.

 

Modernizacja obejmuje zabudowę połowy istniejącego patio, graniczącego z prowadzonym przez Gminę Dębica, Zespołem Szkół w Pustkowie. Wygospodarowana w ten sposób przestrzeń o powierzchni użytkowej około 42 m2 przeznaczona będzie na pomieszczenia biblioteczne. Biblioteka dysponująca bogatym księgozbiorem wyposażona zostanie dodatkowo w 5 stanowisk komputerowych.

008 001Powiat Dębicki realizując zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, mowy i myślenia finansuje działalność, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego, Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jednostka prowadzi różne formy pracy z dzieckiem i rodziną, polegające na oddziaływaniach terapeutycznych, kompensacyjnych, logopedycznych i korekcyjnych. Obejmuje pomocą 371 dzieci z powiatu dębickiego, wymagające stałej opieki, w tym 113 z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stąd dbałość placówki o zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

007 001W 2013 r. w powiecie dębickim łączna liczba zarejestrowanych pojazdów wyniosła 147 347, w tym: 97 505 samochodów osobowych oraz 49 842 samochodów dostawczych i ciężarowych.

 

W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Dębicy:
• pracownicy przyjmują średnio ponad dwustu interesantów dziennie,
• w 2013 r. w ramach programu „pojazd” wydano w tym wydziale 37 100 decyzji, w tym:
16 370 dowodów rejestracyjnych stałych,
2 273 tablic rejestracyjnych tymczasowych,
8 578 samochodowych tablic rejestracyjnych,
• wśród interesantów pojawili się koneserzy starych pojazdów, ubiegający się w urzędzie o wydanie do swych zabytkowych aut specjalnych tablic rejestracyjnych,
• 2 097 mieszkanców powiatu otrzymało w 2013 r. prawa jazdy,
• aż 1098 osobom zatrzymano lub cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

ZOBACZ ZDJĘCIE

005 001Kolejny odcinek drogi powiatowej Pilzno – Szynwałd ma już nową nawierzchnię. To 550 mb asfaltu na odcinku jezdni w Łękach Dolnych. Nawierzchnia asfaltu została położona dwuetapowo: najpierw warstwa wiążąca o grubości 3 cm, potem warstwa ścieralna o grubości 5 cm. Remont nawierzchni wykonano na jezdni o szerokości 5,5 m, ale ze względu na bezpieczeństwo jazdy na łukach droga została poszerzona do 6 m. Podczas przeprowadzonej  modernizacji na całym odcinku standardowo zostaną oczyszczone rowy odwadniające, pobocza zaś uzupełniono kruszywem. Przebudowane zostaną także zjazdy.

Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 214 tyś. zł. Warto dodać, że dla tej właśnie drogi wykonywany jest projekt mostu na rzece Dulcza w Łękach Dolnych.

ZOBACZ ZDJĘCIA

004 001Zakończony został remont drogi powiatowej Zasów – Mokre – Wola Żyrakowska. (…) Podebrane zostały rowy odwadniające korpus drogi, oczyszczono przepusty zaś pobocze uzupełniono ziemią i wysypano kruszywem -(...) - komentuje Starosta Władysław Bielawa.

 

W ciągu tej drogi przy istniejącym dosyć stromym podjeździe w górę w tzw.„przysiółku” Cieszęciny, rokrocznie po zimie powstawały uciążliwe przełomy, które znacznie utrudniały ruch drogowy. Dlatego Powiat Dębicki przeprowadzając remont tego odcinka, rozwiązał problem zapewniając komfort komunikacyjny użytkowników, w szczególności mieszańców.

002 01Całość inwestycji i remontów Powiatu Dębickiego w 2014 roku zamknie się w kwocie 15,7 mln. zł. Sama modernizacja dróg i mostów wymaga wydatkowania 12,8 mln. zł.

 

Przyjęty budżet pozwoli na sfinansowanie:
- remontu ul. Rzeszowskiej oraz ul. Krakowskiej w Dębicy (4,1 mln.zł), jak również dokończenia remontu ul. Świętosława,
- remontu drogi Grabiny – Czarna (5 km),
- przebudowy drogi Zasów – Wola Żyrakowska (4,8 km),
- remontu drogi Braciejowa – Południk,
- modernizacji i remontu innych dróg w Grudnej Górnej, Łękach Dolnych, Pustkowie,
- wykonania chodników w Żyrakowie, Chotowej, Pustyni, Nagawczynie oraz na ul. Wielopolskiej w Dębicy.

001 01Jak co roku w Powiecie Dębickim, ostatni dzwonek w szkole jest zarazem pierwszym dla ekip remontowych, które przez dwa miesiące wakacji przeprowadzają niezbędne prace.

 

- W sumie w oświatę zainwestujemy około 2 milionów złotych. Zaplanowaliśmy wiele drobnych remontów, ale będziemy również realizować dwie duże inwestycje - tłumaczy Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa.

  • 07 Paź
    XX DNI SZTUKI - Europejska Noc - Gala Koncertowa, DK Kosmos w Dębicy, ul. Lisa 3, godz. 18:00. All Day

  • 14 Paź
    XX DNI SZTUKI - Recital Beaty Czerneckiej "ZOL ZAJN", DK Kosmos w Dębicy, ul. Lisa 3, godz. 18:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie