rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

458745874-20Ciekawe prace młodych artystów mogli obejrzeć uczestnicy finisażu, który odbył się w miniony piątek (6 października br.) w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Wystawa była efektem X pleneru malarskiego w „Gratce” - Gospodarstwie Agroturystyczno-Edukacyjnym w Celinach. Wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego.

Plener w Celinach został zorganizowany w czerwcu br. przez Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy. Nad warsztatem artystycznym jedenastu młodych ludzi czuwali plastycy Ryszard Kucab oraz Mariola Zając. Swoje umiejętności, pod okiem instruktorów, szlifowali:  Alicja i Aleksandra Mróz, Oliwia Matłok, Oliwia Kornaś, Kaja Koziara, Natalia Miazga, Karolina Olechowska, Małgorzata Surowiec, Aneta Wyszyńska, Urszula Zych i Piotr Cebula.

Młodzi adepci malarstwa otrzymali w piątek podziękowania i gratulacje m.in. od pani Katarzyny Rokosz, Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji, która zapowiedziała, że jeżeli tylko nie zabranie chętnych, utalentowanych uczniów, kolejny plener odbędzie się już w przyszłym roku.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

ohp projektPodkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, który realizowany jest w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” jest adresowany do osób młodych w wieku 18-24 lata z tzw. kategorii NEET, które pozostają bez pracy, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego.

apel prkStarosta Dębicki i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dębicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz usług telekomunikacyjnych w naszych domach.

 

Do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dębicy docierają liczne sygnały od mieszkańców Powiatu w szczególności od osób starszych, które w wyniku podania nieprawdziwych informacji przez przedstawicieli handlowych zawarły niekorzystne umowy. Z treści skarg konsumenckich wynika, iż przedstawiciele handlowi stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, podszywają się pod dotychczasowych dostawców energii elektrycznej i paliwa gazowego czy operatorów telekomunikacyjnych, wprowadzają w błąd co do warunków zawieranych umów.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dębicy przypomina o bezwzględnej konieczności zapoznawania się z treścią dokumentów przed ich podpisaniem. Pamiętajmy, że nasz podpis jest bardzo ważny. Nie zawierajmy umów pod presją czasu. Podejmujmy świadome decyzje.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Biurem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dębicy, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Dębicy, IV piętro, pokój 406.

sadzonki miniNadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że sprzedaż sadzonek drzew leśnych będzie prowadzona na szkółce leśnej w Świerczowie od 2 października: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00, natomiast sadzonki gatunków ozdobnych w doniczkach, na bieżąco.

 

W asortymencie znajdują się liczne gatunki drzew lasotwórczych (m.in. sosna, brzoza, dąb, modrzew, świerk, buk, jodła i inne) oraz krzewów ozdobnych. W promocyjnej ofercie sprzedaży znajdują się żywotniki (thuje) smaragd wys. 0.4-0.5m w cenie 4zł/szt.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 603-953-039.

 

ZOBACZ CENNIK

kokookooPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego. O dotację - w wysokości do 8 500 zł na realizację projektów młodzieżowych - mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy działania, które chcą założyć organizację pozarządową. Celem Programu „Równać Szanse” jest wsparcie inicjatyw młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców), chcących rozwijać swoje umiejętności społeczne. Termin składania wniosków mija 25 października 2017 r., do godziny 12.00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie: http://www.rownacszanse.pl/.

frdl cmyk-1024x739Trwa konkurs FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego: „Kreator Zmian Społecznych”. Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie zrealizowanych przez różnorodne podmioty działań na rzecz zmian społecznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Zrealizowaną inicjatywę lub projekt może zgłosić każda instytucja, organizacja, osoba zamieszkująca lub mająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego (w tym jst, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, mieszkańcy, sołtysi, przewodniczący rad osiedli).

Celem Konkursu jest:
• wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk, promocja sprawdzonych rozwiązań na rzecz zmian społecznych,
• upowszechnienie rezultatów inicjatyw, projektów oraz udostępnienie ich dla innych podmiotów,
• stworzenie banku danych dobrych praktyk, wzorcowych przykładów zmiany społecznej,
• promowanie zasad współpracy i partnerstwa podmiotów,
• zebranie know-how w dziedzinie działań społecznych i pracy socjalnej,
• zwiększenie integracji na płaszczyźnie pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie aplikacji konkursowej i przesłanie pocztą tradycyjną lub e-mail na adres FRDL POST. Ocenie zostaną poddane inicjatywy, projekty finansowane zarówno ze środków własnych jak i z dotacji. Każda instytucja może złożyć maksymalnie trzy aplikacje konkursowe. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2017 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie (ul. Kolejowa 1) lub pod nr telefonu 17-783-55-53.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU

starostwo-powiatowe-w-dbicySerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z terenu powiatu dębickiego do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione istniejące możliwości pozyskiwania dotacji finansowych oraz alternatywy rozwoju działalności NGO i całego sektora ekonomii społecznej. Bezpłatne szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach projektu „ROWES” Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie odbędzie się 23 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy (sala sesyjna, IV piętro) o godz. 9.00. Chętnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16 października br. pod numerami tel.: 14 680- 31-22 lub 14 639-59-94.

27-28„Nie ma śmieci – są surowce” - pod takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja Sprzątanie Świata Polska 2017. Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Dębicy zachęcił do udziału w tym proekologicznym przedsięwzięciu młodych ludzi z całego powiatu dębickiego. Dwunastą edycję powiatowego sprzątania, które odbyło się w dniach 26 i 27 września br., Starostwo zorganizowało we współpracy z Nadleśnictwem Dębica.
 

W akcję zaangażowali się uczniowie z kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, podstawówek i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku i Dębicy. W sumie ponad pół tysiąca osób. Znaczna część z nich skorzystała z transportu, który zapewnił Powiat, dowożąc młodzież w miejsca wymagające porządkowania.

 
Uczestnicy zostali zaopatrzeni w ok. 2000 par rękawic i tysiąc 120-litrowych worków na śmieci. Każda grupa usuwała odpadki z innego, wskazanego przez leśniczych rejonu. Wszystkie ekipy, po sprzątaniu, odpoczywały przy wspólnych grillach lub ogniskach.
 
Ostateczne podsumowanie tegorocznego przedsięwzięcia będzie znane w październiku br.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ FILM

232123213-1Osiem drużyn żeńskich i jedenaście męskich wystartowało wczoraj (24 września br.) w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Dębickiego. Rozgrywki odbyły się w Pustyni (gm. Dębica). Druhowie i druhny rywalizowali w trzech konkurencjach: sztafecie, rozwinięciu (ćwiczeniu) bojowym i musztrze.


Wśród drużyn męskich najlepsi okazali się zawodnicy OSP w Łękach Dolnych, drugie miejsce wywalczyli reprezentanci OSP w Nagoszynie, natomiast trzecie – OSP w Zwierniku. Wśród pań triumfowała drużyna OSP w Brzeźnicy, na drugiej pozycji uplasowały się zawodniczki OSP w Chotowej, a trzecią lokatę zdobyły druhny z OSP w Brzostku.


Sportową rywalizację poprzedził moment uroczystych podziękowań dla trójki młodych ludzi, którzy latem zeszłego roku udzielili pomocy tonącemu mężczyźnie nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Bartłomiejowi Skowronowi oraz Mateuszowi Wadasowi i Karolowi Kosińskiemu (w jego imieniu wystąpił Prezes OSP w Żyrakowie) wręczono listy gratulacyjne od Ministra spraw Wewnętrznych, a także od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bohaterowie uroczystości odebrali również gratulacje m.in. od Starosty Powiatu Dębickiego.


Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, przy udziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwa Powiatowego w Dębicy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ FILM

897452145-22Wczoraj (21 września br.) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Zaproszeni goście odczytywali fragmenty „Wesela” – najsłynniejszego utworu Stanisława Wyspiańskiego. W rolę lektorów wcielili się m.in. Waldemar Smaszcz, historyk literatury, krytyk, eseista i tłumacz, Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyki oraz Katarzyna Rokosz, Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji dębickiego Starostwa Powiatowego. Wydarzenie uświetniło uroczyste otwarcie wyremontowanej siedziby MiPBP przy ul. Akademickiej. Renowację budynku przeprowadzono w ramach projektu „Biblioteka – Poziom Wyżej”.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

  • 03 Maj
    Powiatowe obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja na Dębickim Rynku, godz. 10:15. All Day

  • 10 Maj
    Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy, godz. 9:00. All Day

  • 20 Maj
    Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Ojczyzny oraz Wojewódzkie Święto Ludowe w Paszczynie, godz. 12:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie