rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

CZYTAJ ZARZĄDZENIE

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 7 lipca 2016 r.

 

 

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE

PLAKAT obcitySłotowska Inicjatywa Łącząca Aktywnych „Siła” zaprasza wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie „Aktywna Słotowa – Aktywni Słotowianie” do udziału w zajęciach  karate i na siłowni oraz w warsztatach artystycznych kirigami. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” edycja 2016, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz lokalnych partnerów: Gminy Dębica, Pilzno, Żyraków i firmę Tikkurila Polska S.A.

 

ZOBACZ PLAKAT

header cz 800 60025 lipca odbyło się w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy „spotkanie przy grillu”, w którym uczestniczyli wychowawcy, wychowankowie, pracownicy sklepów TESCO z Dębicy i Ropczycach, wolontariusze Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka „ Hanka".

Spotkanie było zakończeniem projektu TESCO „Decydujesz, pomagamy  -  Szczęśliwe historie nie piszą się same”. W ramach projektu osoby robiące zakupy z sklepach TESCO mogły głosować na jeden z trzech projektów zgłoszonych do konkursu.

logo OTWARTY KONKURSDecyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 lipca 2016 r., przyznano dotacje finansowe w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2016 na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie: 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 3) działań na rzecz lokalnej przedsiębiorczości.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Termin składania ofert do 8 sierpnia 2016 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

rada ngoStarosta Powiatu Dębickiego ogłasza zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dębickiego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zebranie wyborcze odbędzie się 18 lipca 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Dębicy.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

rada ngoLISTA KANDYDATÓW na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

 

 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zorganizowanie cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych" wg. poniższych tematów:
1.Wspieranie więzi rodzinnych – rodzina zastępcza a rodzina biologiczna. Znaczenie dla dziecka kontaktu z rodzicami biologicznymi.
2.Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspakajania.
3.Uzależnienia różnego typu – problem nie tylko dorosłych.
4.Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie.
5.Dziecko niepełnosprawne, jak sobie z tym radzić
a także szkolenia dla koordynatorów pieczy zastępczej pn. "Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej”, informujemy, że w dniu 20 czerwca 2016 r. upłynął termin składania ofert. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację w/w zadań,  podjęto decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 

ZOBACZ UCHWAŁĘ ZARZĄDU POWIATU O UNIEWAŻNIENIU

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2016 ogłoszonego 29 czerwca 2016 roku.

 

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2016 r.

 

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  • 20 Lut
    V Sesja Rady Powiatu Dębickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, sala sesyjna - IV piętro, godz. 13:00. All Day

  • 27 Lut
    Spotkanie edukacyjno - informacyjne dla organizacji pozarządowych w Dworku Dębickim przy ul. Kościuszki 36, godz. 14:00. All Day

  • 01 Mar
    V Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich w sali obrad Rady Powiatu Dębickiego, ul. Parkowa 28 w Dębicy, godz. 11:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie