rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

logoZarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 222/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII.76.2015 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na rok 2016.

 

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
3) działań na rzecz loklanej przedsiębiorczości

 


ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2016 r.

 

 

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE Starosty Dębickiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenia kandydata do Rady mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, fundacje oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Dębickiego.

 

Termin zgłaszania kandydata upływa 15 sierpnia 2016 r.

 

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

rada ngoStarosta Powiatu Dębickiego informuje, iż termin naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego został przedłużony o 14 dni, zgodnie z zapisami ogłoszenia z dnia 23 maja 2016 roku, w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń kandydatów, spełniających wymogi formalne.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lipiec 2016 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE O NABORZE


ZOBACZ KARTĘ ZGŁOSZENIA


ZOBACZ UCHWAŁĘ RADY POWIATU

rada ngoNa podstawie Uchwały Nr XVII.120.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 


ZOBACZ OGŁOSZENIE O NABORZE


ZOBACZ KARTĘ ZGŁOSZENIA


ZOBACZ UCHWAŁĘ RADY POWIATU

ZOBACZ PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

uwierz miniStowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy rozpoczyna realizację projektu „Wolontarystyczny zawrót głowy”. Jego uczestnicy wezmą udział m.in. w warsztatach edukacyjno-motywacyjnych dotyczących praw i obowiązków wolontariuszy. Przedsięwzięcie wpisuje się w charakter działań Powiatu Dębickiego, który od lat wspiera i promuje ideę wolontariatu poprzez dotacje finansowe, organizację szkoleń oraz nagradzanie młodych wolontariuszy.

     

- „Wolontarystyczny zawrót głowy”, to szansa zdobycia nowych doświadczeń w otoczeniu pasjonatów bezinteresownie działających dla dobra innych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny - informuje Marta Czekaj, Prezes Stowarzyszenia „Uwierz w siebie”, które na realizację projektu zdobyło blisko 40 tys. zł z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

kongDnia 19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego pod hasłem: Dziedzictwo-Pamięć-Tożsamość. Organizatorem Kongresu jest oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego również Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Komitet Organizacyjny Kongresu. W Kongresie, wzorem lat ubiegłych uczestniczyć będą organizacje pozarządowe z terenu całego Podkarpacia, które w swojej działalności propagują dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz pamięć historyczną.

 

Kongres będzie okazją zarówno do merytorycznych wypowiedzi przedstawicieli organizacji, jak i przedstawienia działalności stowarzyszeń w formie wystaw, stoisk (w tym stoisk wydawniczych), rekonstrukcji historycznych, pokazów, koncertów, czy ekspozycji kolekcjonerskich.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

POBIERZ FORMULARZ

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015.

 

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2016 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 5 lutego 2016 r.

 


ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

  • 20 Lut
    V Sesja Rady Powiatu Dębickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, sala sesyjna - IV piętro, godz. 13:00. All Day

  • 27 Lut
    Spotkanie edukacyjno - informacyjne dla organizacji pozarządowych w Dworku Dębickim przy ul. Kościuszki 36, godz. 14:00. All Day

  • 01 Mar
    V Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich w sali obrad Rady Powiatu Dębickiego, ul. Parkowa 28 w Dębicy, godz. 11:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie