rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

12 01Dialogi iskrzące humorem, niespodziewane zwroty akcji, świetna gra aktorów w uwspółcześnionej wersji „Złotej rybi”- to sposób na udane rozpoczęcie obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które miały miejsce w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy.

 

To tutaj zgromadzona publiczność mogła doświadczyć ducha teatru, tańca i śpiewu uczniów szkoły. O wielorakich talentach tej młodzieży można było przekonać się, oglądając także wystawę ich prac. Dla zaproszonych dzieci z zaprzyjaźnionych placówek zorganizowano gry i zabawy rekreacyjne, loterię harcerską oraz kiermasz. W plenerze odbyły się także tańce przy akompaniamencie niezawodnej kapeli „Solidarny Senior". W uroczystościach uczestniczyli absolwenci szkoły wraz z rodzicami – to było prawdziwe święto osób niepełnosprawnych intelektualnie, świetnie przygotowane, w pełni satysfakcjonujące wszystkich uczestników.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA
Zdjęcia udostępnione przez ZSS w Dębicy

09 021W dniu 14 kwietnia 2015 odbyło się w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego kolejne seminarium naukowe poświęcone szeroko rozumianej kulturze i historii krajów anglojęzycznych.

 

Celem seminarium jest promocja wizerunku szkoły w środowisku lokalnym jako ośrodka nowoczesnej myśli dydaktycznej w zakresie nauczania języków obcych i innych przedmiotów humanistycznych. W latach poprzednich spotkania te poświęcone były literaturze brytyjskiej epoki wiktoriańskiej, oraz epoki Tudorów, jak również kulturze irlandzkiej. W roku bieżącym seminarium zorganizowano z okazji 150 rocznicy zakończenia wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych (1861-1865) Discovering the Civil War.

 

CZYTAJ INFORMACJĘ

 

ZOBACZ ZDJĘCIA
Zdjęcia udostępnione przez ZS nr 2 w Dębicy

08 06616 kwietnia w Domu Kultury „Śnieżka” odbył się XIII Rejonowy Przegląd Talentów pod hasłem „Rozwijanie talentów drogą do zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień”, w którym udział wzięło 8 szkół powiatu dębickiego zrzeszonych w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica:
1. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
2. II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr1 w Dębicy
4. Zespół Szkół Nr2 w Dębicy
5. Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy
6. Zespół Szkół w Brzostku
7. Dom Dziecka „Hanka”
8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

 

w kategoriach
• wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
• taniec
• kabaret
• show

 

CZYTAJ INFORMACJĘ

 

ZOBACZ ZDJĘCIA
Zdjęcia udostępnione przez ZSE w Dębicy

06 10W dniu 14 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie XV Powiatowego Etapu XXI Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Głównymi bohaterami uroczystości byli: Julia Bażela – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Katarzyna Grych – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Agnieszka Górska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Karolina Krok – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Klaudia Łączak – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Marta Polniaszek – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Jennifer Schwingel – uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy, Arkadiusz Tomasiewicz – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie oraz wyróżnione Gabriela Kamaj uczennica gimnazjum w Zespole Szkół w Pustkowie oraz Karolina Surman uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół w Machowej.

 

Laureaci, wyróżnieni oraz ich rodzice z rąk Andrzeja Reguły – Starosty Powiatu Dębickiego i Mateusza Smoły - Przewodniczącego Rady Powiatu odebrali listy gratulacyjne oraz nagrody. Dodatkową nagrodą dla laureatów i wyróżnionych będzie wyjazd do Ostródy na finałową uroczystość Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

 

Listy gratulacyjne i nagrody wręczono również uczniom zgłoszonym do konkursu oraz ich rodzicom: Katarzynie Kwolek uczennicy Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, Judycie Wilskiej i Sylwii Grzyb – uczennicom Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy, Klaudii Zieleń i Maciejowi Kmiecikowi - uczniom Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy oraz Juliannie Wojdyle uczennicy Gimnazjum w Brzostku.

 

Uroczystość swoim wystąpieniem uświetniły Aleksandra Ożóg, Maria Socha oraz Zuzanna Mateja z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

04 51Już tylko miesiąc pozostał maturzystom do egzaminu dojrzałości. W związku z tym nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy już po raz piąty opracowali arkusze próbnej matury w ramach popularnej na Podkarpaciu akcji „Zdaj maturę z Nowinami”. Nauczyciele – egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie przygotowali próbne matury z przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego (Sylwia Szuba-Cyran) i matematyki (Jolanta Pietrzyk) oraz najpopularniejszych na egzaminie – biologii (Monika Kuczyńska), chemii (Krystyna Barszcz), historii (Anna Wilczyńska), wiedzy o społeczeństwie (Anna Wilczyńska) i geografii (Tomasz Kozioł).

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU DĘBICKIEGO


Nabór elektroniczny na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.
Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania.
Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj


https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat


dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.


Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.


Ważne!!!  Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.


Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Uwaga : Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.


Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie.
Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.


Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek to został złożony.


Uwaga : Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzone przez szkołę.


Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste gimnazja uczniów.
Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru (będzie dostępny w każdym gimnazjum).

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej, każde gimnazjum może pobrać z systemu listy swoich uczniów zawierające informacje o ich losach – do którego oddziału, w której szkole zostali przyjęci.
Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I JEST OBOWIĄZKOWE.

 

UCZNIOWIE SPOZA POWIATU DĘBICKIEGO


Uczniowie spoza  powiatu dębickiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w naszym Powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali i tam zostaną zarejestrowani do systemu, dalsza procedura przebiegać będzie tak jak powyżej.

Następnie Kandydat w dniach 22-26.06.2018 r. dostarcza do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną  kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

W tym roku uczniowie spoza powiatu dębickiego  odwiedzą szkoły ponadgimnazjalne tylko 3 razy, pierwszy raz gdy będą składać wnioski do szkół ponadgimnazjalnych,  drugi raz  dostarczając dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectwa i zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego), trzeci raz potwierdzając  wolę  nauki  w szkole do której został przyjęty.

PODSUMOWANIE

Składanie wniosków  do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczyna się 7 maja 2018 r.

 

WAŻNE !!!


WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

 1. Można kandydować do trzech szkół
 2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 

Terminy rekrutacji 2018-2019

 

03 01ZOBACZ FILM z realizacji projektu: Doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej drogą do kariery zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37123 w ramach Projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL przez Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osielu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

02 16W piątek 6 marca 2015r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Soliści i zespoły - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, wykonywali  w języku obcym utwory, których motywem przewodnim w tym roku szkolnym była kobieta. Uczniowie prezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych, jak również gry na instrumentach muzycznych. W konkursie udział wzięło 17 wykonawców z następujących szkół:

• Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej,    
• Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach,    
• Zespołu Szkół w Dobrkowie,    
• Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku,
• Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach ,
• Publicznego Gimnazjum w Brzyskach,         
• Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie,    
• Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy,
• II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego,
• Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu,
• Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku,
• Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.

wspanialiStarostwo Powiatowe w Dębicy, Wydział Edukacji już po raz piętnasty organizuje Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

 

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promuje młodych ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, ludzi zawsze gotowych wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. W konkursie prezentujemy młodych społeczników, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok czyjegoś smutku, niedomagania, trudności. Przedstawiamy ich sylwetki oraz podejmowane przez nich działania, tak aby mogli stać się dla innych przykładem bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi. W ten sposób staramy się upowszechniać godne naśladowania wzory zachowań, zwracając tym samym uwagę na potrzebę promocji dobra w życiu społecznym.

024 0116 grudnia b.r. odbyło się uroczyste podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego „O bocianie pióro”. Konkurs adresowny do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, od czterech lat organizuje Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie.

 

Podsumowanie rozpoczęło się warsztatami poetyckimi, które poprowadziła pomysłodawczyni konkursu - Elżbieta Kurowska. W warsztatach wzięła udział ponad połowa, spośród 40 uczestników, konkursu. Po zajęciach warsztatowych w auli liceum zebrali się uczestnicy, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście, w tym sponsorzy konkursu. Młodzież liceum przedstawiła krótką inscenizację teatralną opartą na utworach poetyckich nagrodzonych w roku ubiegłym.

 • 19 Paź
  Poplenerowa wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół powiatu dębickiego podczas pleneru w Celinach, Galeria Sztuki MOK Dębica, ul. Akademicka 8, godz. 19:00. All Day

 • 23 Paź
  IX Wojewódzki Rajd Pieszy GRUDNA 2018 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, start przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Głobikowej, godz. 9:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie