rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

mechanikfrontDofinansowanie w wysokości 411 183,67 zł (90 proc. wydatków kwalifikowanych) uzyskał Powiat Dębicki na realizację projektu „Firma plus szkoła to pewna przyszłość”. Wartość zadania ogółem to 456 870,75 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans 120 uczniów popularnego „Mechanika” do podjęcia zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu nauki poprzez umożliwienie im zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, organizację dla nich praktyk i staży oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Realizacja projektu ma potrwać do końca października 2018 roku.


Wniosek o dotację został złożony przez Powiat Dębicki oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. - Dokumentacja otrzymała pozytywną opinię na wszystkich etapach oceny – podkreśla Wicestarosta Mateusz Pasek. Przyznane pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

image001O motywach wyborów edukacyjnych i zawodowych, własnym pomyśle na biznes oraz pracy za granicą rozmawiano podczas konferencji adresowanej do uczniów klas maturalnych w powiecie dębickim, która odbyła się 20 października br. Spotkanie w Domu Kultury „Śnieżka” dotyczyło wsparcia młodych osób w procesie ich wejścia na rynek pracy.

 

Patronat nad konferencją objął Starosta Powiatu Dębickiego, który wziął również udział w wydarzeniu. Podczas spotkania głos zabierali m.in. panowie: Janusz Fudała - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny RARR w Rzeszowie, Wojciech Woś - Doradca EURES w WUP w Rzeszowie, Arkadiusz Nepelski ze Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy "ExploRes" w Rzeszowie, asp. szt. Tomasz Totko z KPP w Dębicy, a także Maciej Małozięć - Dyrektor KCE KANA w Dębicy.

 

Organizatorami konferencji byli: Powiatowy Urząd Pracy oraz Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

ekonom2Blisko 1,3 mln zł dotacji zewnętrznej pozyskał Powiat Dębicki na modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3 mln zł. Finał przedsięwzięcia zaplanowano na 29 grudnia 2017 roku.


 
Dofinansowanie zostało przyznane decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pełna nazwa projektu to „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy”. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 1 290 963,62 zł (85 proc. wydatków kwalifikowanych).

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m. in.:
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu,
- wymianę okien i drzwi,
- zmianę wentylacji w części pomieszczeń z grawitacyjnej na mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- modernizację instalacji c.o.,
- montaż: zaworów i głowic termostatycznych, grzejników, kotła gazowego i kondensacyjnego wraz z osprzętem, liczników ciepła, naczynia wzbiorczego,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z innymi elementami połaci dachowej, wykonanie obudowy i sufitów podwieszanych oraz modernizacja instalacji elektrycznej.

 

Planowane prace przyczynią się do obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu i wzrostu komfortu użytkowników. Mają też zredukować emisję zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska naturalnego.

mini ekonomikUroczysta oprawa towarzyszyła Powiatowym Obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Dębicy.  W trakcie gali nagrodzono nauczycieli, doceniając w ten sposób ich osiągnięcia pedagogiczne i zaangażowanie w pracę zawodową. Kilkunastu uczniów odebrało również Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017. To uhonorowanie wysiłku, jaki młodzież włożyła w zdobywanie wiedzy i umiejętności.


Obchody odbyły się 15 października br. Zostały zorganizowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Podczas uroczystości świętowano również Jubileusze: 80-lecia „Ekonomika” i 20-lecia Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Sługi Bożej Anny Janke. Wśród gości znaleźli się między innymi parlamentarzyści i samorządowcy Ziemi Dębickiej.

denZ okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu wiele satysfakcji, płynącej z wypełniania misji, jaką jest zawód Nauczyciela, a zarazem Wychowawcy. Niech trud, jaki Państwo wkładacie w pracę z młodymi ludźmi, zrodzi wiele szlachetnych owoców.

 

 

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ ŻYCZEŃ

IMG 20160607 110055Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, uczestniczący dotychczas w debatach oksfordzkich organizowanych  przez II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy, zmierzą się z rówieśnikami z Tarnowa.

 

Laureci poprzedniej edycji dębickich debat – uczniowie II LO oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - wezmą udział w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, która  w Pałacu Młodzieży w Tarnowie  rozpoczęła  swój jubileuszowy, piąty sezon. W inauguracyjnej konferencji  uczestniczyła pani Barbara Pelczar–Białek, Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy.

 

Podczas spotkania Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców Paweł Nowak dokonał losowanie drużyn do poszczególnych grup. Uczniowie II LO w Dębicy wystartują w grupie A  i zmierzą się z kolegami z V LO im. Janusza Korczaka, z Zespołu Szkół Budowlanych oraz pierwszą drużyną IV LO im. Jana Pawła II w Tarnowie. Natomiast reprezntanci "Kwiatka", ubiegłoroczni zwycięzcy dębickich debat, znaleźli się w grupie D wraz z drugą drużyną  IV LO im. Jana Pawła II, VII LO oraz Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

 

Pierwsze starcie w ramach Tarnowskiej Ligi Debatanckiej już pod koniec października br. O tym, kto zdobędzie tytuł najlepszej drużyny zadecyduje spotkanie finałowe, które zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Organizatorami Ligi są Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Stowarzyszenie KANON oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.  W tegorocznej lidze debatanckiej będzie rywalizowało aż 16 drużyn z dwóch województw.

DSCF6469Mszą świętą w kościele pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej rozpoczęły się w piątek (16 września br.) uroczystości z okazji 10-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. Po nabożeństwie, w Domu Kultury "Mors", odbyła się akademia, podczas której podkreślano, że decyzja o utworzeniu szkoły wynikała z aspiracji edukacyjnych uczniów i oczekiwań mieszkańców powiatu dębickiego.

 

Uroczystość była okazją do wspomnień, wręczenia podziękowań i przekazania gratulacji. - Składamy wyrazy uznania za budowanie autorytetu szkoły, a także dkrywanie w młodych ludziach ich zdolności i pasji - mówił pan Andrzej Reguła, Starosta Powiatu Dębickiego, gdy wspólnie z Przewodnczącym Rady Powiatu wręczał dyrekcji II LO okolicznościowy grawerton i kwiaty. - Życzymy kolejnych doniosłych jubileuszy, satysfakcji z osiąganych sukcesów oraz pomyślnej realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych.

 

Pani Marta Czekaj, Dyrektor szkoły, nie kryła satysfakcji, że II LO cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży i osiąga coraz wyższe wyniki nauczania. - W tym roku znaleźliśmy się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce - poinformowała zebranych. 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

ue00000Do końca bieżącego roku ma potrwać realizacja projektu zmierzającego do poprawy jakości kształcenia w powiecie dębickim. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół ogólnokształcących wraz z zakupem wyposażenia. Dotacja na to zadanie, o którą postarało się dębickie Starostwo, sięga 380 000 zł. Umowę dotyczącą dofinansowania podpisano 8 sierpnia br.

 

Wartość ogółem zadania to 549 685 zł. Wydatki kwalifikowane wynoszą 446 898,37 zł. Samo dofinansowanie natomiast - 379 863,60 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Dotacja pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

IMG 0646Blisko 30 prac oceniało jury konkursu plastycznego „Radosny świat dziecka”, który przeprowadzono wśród uczniów klas o profilu technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Konkurs zorganizowano pod patronatem Wicestarosty Powiatu Dębickiego. Partnerzy przedsięwzięcia to firma Kronospan HPL sp. z o.o. oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

 

Uczestnicy konkursu przygotowali projekty przy wykorzystaniu dowolnych technik grafiki komputerowej. Zwycięskie prace będą elementem dekoracji ściennej na oddziale dziecięcym w dębickim szpitalu. O ich wyborze zdecydowała komisja konkursowa, oceniając plastyczne propozycje pod kątem oryginalności, kreatywności, pomysłowego uchwycenie tematu, prostoty przekazu oraz strony artystycznej, a także warunków technicznych.

 

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.

 

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU

 

ZOBACZ ZDJĘCIA udostępnione przez ZSZ nr 1

IMG 20160607 101524W II LO w Dębicy odbył się III Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich. Tym razem ideą turnieju było uczczenie 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W zmaganiach wzięły udział drużyny II LO im ks. Twardowskiego, Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Oksfordzkie potyczki odbyły się 7 czerwca br. W pierwszej debacie uczniowie „Kwiatka” mieli za zadanie przekonać jury, że "System wartości współczesnej Europy stoi w opozycji do wartości chrześcijańskich". Drużyna z Ekonomika robiła wszystko, by obalić tę tezę. W kolejnej debacie „Ekonomik”, w starciu z II LO, miał wykazać, że "Formy obchodów świąt narodowych wzmacniają więzi rodzinne". Podczas ostatniej debaty fazy grupowej „Kwiatek” walczył z II LO, próbując udowodnić, iż "Łatwiej się poświęcić za wiarę, niż za ojczyznę".

  • 20 Lut
    V Sesja Rady Powiatu Dębickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, sala sesyjna - IV piętro, godz. 13:00. All Day

  • 27 Lut
    Spotkanie edukacyjno - informacyjne dla organizacji pozarządowych w Dworku Dębickim przy ul. Kościuszki 36, godz. 14:00. All Day

  • 01 Mar
    V Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich w sali obrad Rady Powiatu Dębickiego, ul. Parkowa 28 w Dębicy, godz. 11:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie