Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

14°C
11 km/h
1032 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
OFERTA Stowarzyszenia `Z Potrzeby Serca` w Dębicy - TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Stowarzyszenia "Z Potrzeby Serca" w Dębicy - TRYB UPROSZCZONY

Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia "Z Potrzeby Serca" w Dębicy w dniu 11 marca 2020 r. złożyło ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W terminie do 24 marca 2020 r. do godziny 15:30 można składać uwagi do oferty do Starostwa Powiatowego w Dębicy drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl (decyduje data wpływu).

 

ZOBACZ OFERTĘ