Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

18°C
13 km/h
1008 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Ogłoszenie o projekcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Organizacje Pozarządowe

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Dębickiego Nr XL/331/10 z dnia 5 listopada 2010 roku, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza, iż od dnia 30 września 2020 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń udostępniony zostanie projekt Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Konsultacje w sprawie programu potrwają od 30.09.2020 r. do 14.10.2020 r.