Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

7°C
6 km/h
1017 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu załatw przez internet, pocztą lub telefonicznie

Sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu załatw przez internet, pocztą lub telefonicznie

InformacjeInne

W dobie zagrożenia koranawirusem zachęcamy klientów Starostwa Powiatowego w Dębicy do korzystania z e-usług, załatwiania urzędowych spraw pocztą tradycyjną, za pośrednictwem telefonu lub e-maila. Dotyczy to zwłaszcza interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu, którzy stanowią najliczniejszą grupę petentów.

Druki wniosków do konkretnych spraw w Wydziale Komunikacji można pobrać ze strony starostwa, również z Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawy z zakresu:
• rejestracji pojazdu,
• rejestracji czasowej pojazdu,
• wyrejestrowania pojazdu,
• czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
• dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym (wpisanie adnotacji: HAK, GAZ,
VAT, dopisanie/ wykreślenie współwłaściciela, wtórnik nalepki kontrolnej),
• zgłoszenie nabycia/ zbycia pojazdu,
• wtórnik tablicy rejestracyjnej,
• dodatkowa tablica rejestracyjna, zaświadczenia,
można załatwić korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Zachęcamy do składania wniosków dot. zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP). Adres elektronicznej skrzynki podawczej dębickiego Starostwa w ePUAP to: 7laj34h3v2.

Wnioski o rejestrację pojazdów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy są przyjmowane na dzienniku podawczym Starostwa.
W tym celu korespondencję należy przesłać na adres Urzędu, tj.:
Starostwo Powiatowe w Dębicy, Wydział Komunikacji i Transportu, 39 - 200 Dębica,
ul. Parkowa 28:
• wypełniony i podpisany obustronnie wniosek do konkretnej sprawy z podanym numerem telefonu do kontaktu i zwrotnym adresem korespondencyjnym,
• wszystkie wymagane załączniki do wniosku,
• dowody dokonanych wymaganych opłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Dębicy, nr konta bankowego:
STAROSTWO POWIATOWE
39 - 200 Dębica, ul. Parkowa 28
Nr konta: 74 1020 4391 0000 6002 0198 1398

• Opłatę skarbową prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:
OPŁATA SKARBOWA
URZĄD MIASTA
39 - 200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Nr konta: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

• w przypadku sprawy dot. rejestracji pojazdu, tablice rejestracyjne lub w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, podpisane oświadczenie o braku tablic.

Informację telefoniczną w konkretnych sprawach można uzyskać pod numerami wymienionymi w Komunikacie Starosty Powiatu Dębickiego.

W przypadku trudności w dodzwonieniu się do wydziału, w sprawie odbioru dowodu rejestracyjnego można umówić się poprzez e-mail wysłany na adres rejestracja@powiatdebicki.pl W wiadomości należy podać numer telefonu kontaktowego oraz numer rejestracyjny pojazdu. Pracownicy wydziału będą kontaktować się z takimi osobami wg kolejności nadesłanych e-maili.

Niekompletne wnioski, w tym wnioski zawierające braki wymaganych załączników, pozostaną bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie i załatwienie sprawy przez Urząd nastąpi zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Zobacz KOMUNIKAT STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO z dn. 16 marca 2020 r.