Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

14°C
11 km/h
1032 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
UWAGA! Wpłaty mogą być już dokonywane na NOWE konta bankowe Starostwa

UWAGA! Wpłaty mogą być już dokonywane na NOWE konta bankowe Starostwa

InformacjeInne

Uprzejmie informujemy, że uruchomione zostały NOWE konta bankowe Starostwa Powiatowego w Dębicy, na które można dokonywać wpłaty.

Rachunki Powiatu Dębickiego:

1.Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych (np. wypisy, wyrysy, sprzedaż map geodezyjnych): 84 1020 4391 0000 6702 0198 9508.

2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa): 19 1020 4391 0000 6802 0198 1414.

3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. opłaty komunikacyjne, najem i dzierżawa majątku powiatu, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy, usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, sprzedaż majątku Powiatu: 74 1020 4391 0000 6002 0198 1398.