Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

13°C
4 km/h
1020 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
W niedzielę 12 lipca II tura wyborów Prezydenta RP

W niedzielę 12 lipca II tura wyborów Prezydenta RP

Gorąco zachęcamy do zagłosowania w II turze wyborów, podczas której będzie można oddać głos na jednego z dwóch kandydatów. Przychodząc do lokalu wyborczego, pamiętajmy o środkach ostrożności!

Lokale wyborcze będą czynne tak samo, jak podczas I tury – od 7.00 do 21.00. Aby zapewnić bezpieczeństwo, mają być wietrzone raz na godzinę, a powierzchnie dezynfekowane. W pomieszczeniu wyborczym w tym samym czasie będzie mogła przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem m.in. członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych; przy wejściu, w widocznym miejscu, ma być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców. Pamiętajcie o zabraniu swoich maseczek! 

Zgodnie z rozporządzeniem MZ obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Ważne informacje:

  • Jeżeli przed pierwszym głosowaniem dopisałeś się do spisu wyborców przez ePUAP, a w drugiej turze chcesz oddać głos w innym miejscu, musisz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w którym dopisałeś się do spisu wyborców. Termin złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania upływa w piątek 10 lipca. Zaświadczenia są wydawane w godzinach pracy urzędu.

  • W piątek, 10 lipca mija termin złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które uprawnia do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym. Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać w urzędzie gminy, w którym jesteś ujęty w spisie wyborców.

  • Posiadasz już zaświadczenie o prawie do głosowania i nie wiesz gdzie oddać głos?  Z takim zaświadczeniem swój głos możesz oddać w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie Polski. Za granicą natomiast jedynie w tych obwodach, gdzie przewidziano możliwość osobistego oddania głosu.