Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

18°C
11 km/h
1024 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
Zmiany w obsłudze klientów starostwa. Będzie szybciej i sprawniej

Zmiany w obsłudze klientów starostwa. Będzie szybciej i sprawniej

InformacjeInne

W związku z pandemią Starostwo Powiatowe w Dębicy funkcjonuje z pewnymi ograniczeniami w obsłudze klientów. Środki ostrożności stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne petentów oraz pracowników urzędu. Od poniedziałku (1 czerwca br.) nastąpią zmiany, które mają usprawnić obsługę interesantów i zwiększyć ich dostęp do osobistego załatwiania spraw urzędowych.

Od pewnego czasu czynne było tylko główne wejście do budynku, od poniedziałku jednak petenci skorzystają również z drugiego wejścia. Zostanie ono otwarte dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W urzędzie zwiększy się także liczba stanowisk do bezpośredniej obsługi, co pozwoli na sprawniejsze i szybsze załatwienie spraw, które wymagają osobistego kontaktu z pracownikami starostwa. Uwaga! Każda wizyta wymaga wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego. Osoby z zewnątrz muszą również mieć zasłonięte usta i nos.

Mimo obowiązujących ograniczeń starostwo realizuje wszystkie swoje zadania. Dziękujemy naszym klientom za zrozumienie dla tej wyjątkowej sytuacji, przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy do korzystania z e-usług oraz do regulowania płatności przelewami elektronicznymi.

Kontakt w celach służbowych:
• Kancelaria urzędu - tel. 14 680 31 00
• Prawa jazdy - tel. 14 680 31 38
• Rejestracja pojazdów - tel. 14 680 31 40
• Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - tel. 14 680 31 65, -66, -82
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /dla wykonawców i geodetów/ – tel. 14 680 31 79
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 14 680 31 90
• Wydział Architektury i Budownictwa /zawsze należy podać nr sprawy/ - tel. 14 680 31 31, -33, -34, -35, -75, -77, -99
• Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa - tel. 14 680 31 63
• Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji - tel. 14 680 31 22
• Wydział Budżetowo-Księgowy - tel. 14 680 31 86
• Biuro Rady Powiatu - tel. 14 680 31 13
• Biuro Radców Prawnych - tel. 14 680 31 30
• Biuro Kadrowo-Płacowe - tel. 14 680 31 88
• Wydział Edukacji - tel. 14 680 31 89
• Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego - tel. 14 639 59 91
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. 14 680 31 27
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - rejestracja tel. 690 901 136
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – tel. 14 670 24 60
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - tel. 14 680 31 21
• Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – tel. 14 680 31 73
• Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 14 680 31 19, -32