Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dębicy na wesoło i kolorowo

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dębicy na wesoło i kolorowo

Informacje

Występy artystyczne, konkurencje sportowe, spotkanie z alpakami, fotobudka, warsztaty rękodzieła, konkursy oraz wiele innych atrakcji znalazło się w tegorocznym programie wydarzenia z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W czwartek 23.05.2024 r. na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy odbyła się impreza zorganizowana przy udziale środków przyznanych w I Otwartym Konkursie Ofert Powiatu Dębickiego na realizację zadań publicznych.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście, wśród których osobiście znalazła się m.in. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji działających na terenie powiatu dębickiego oraz dzieci z okolicznych przedszkoli – wszyscy mieli okazję zintegrować się ze społecznością szkolną, biorąc udział we wspólnej zabawie.

- Zorganizowany dziś Dzień Godności to piękne wydarzenie, ale trzeba podkreślić, że oprócz pozyskania środków finansowych równie istotna jest wyspecjalizowana kadra pedagogiczna i zespół osób, które chcą podejmować się takich inicjatyw, a wiemy, że w dębickiej szkole specjalnej właśnie takie osoby pracują – podkreśla marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. – Przykład dębickiej szkoły specjalnej jest kształcący, to jest dobra praktyka współpracy między samorządem a placówką oświatową, chcielibyśmy, by była powielana także w innych częściach naszego województwa.

- Powiat Dębicki z dużym zaangażowaniem zawsze włącza się w organizację tego typu imprez, chociaż wiadomo, że główny ciężar techniczny spoczywa na szkole i stowarzyszeniu – zaznacza starosta dębicki Piotr Chęciek. – Cieszymy się, że w tym roku udało się przyznać ponad 8 tys. zł na to wydarzenie i, jak widać, pieniądze te zostały świetnie wykorzystane z pożytkiem dla wychowanków szkoły i nie tylko.

Jak podkreślają organizatorzy, czyli dębicki Zespół Szkół Specjalnych oraz stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca”, już od ponad 20 lat zajmują się celebracją tego wyjątkowego święta, aby podkreślić, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka, ale jest powodem do wyrażania szacunku i tolerancji. Jak podkreśla dyrektor ZSS Anita Zachara-Kusek, takie wydarzenia są bardzo ważne zarówno dla jednej i drugiej strony, ponieważ pokazują i pomagają uświadomić społeczeństwu różnorodność osób niepełnosprawnych, pokazać ich możliwości, talenty, a z drugiej strony zwracają uwagę na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne czy mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.