Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

III OTWARTY KONKURS OFERT 2021

III OTWARTY KONKURS OFERT 2021

Organizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert 2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dębickiego w 2022 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu Dębickiego

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zestawienie faktur

Nota informacyjna (RODO)