Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

OFERTA Stowarzyszenia `Uwierz w Siebie` w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY

OFERTA Stowarzyszenia "Uwierz w Siebie" w Dębicy – TRYB UPROSZCZONY

Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie "Uwierz w Siebie" w Dębicy w dniu 31 marca 2022 r. złożyło ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty taneczne dla młodzieżowej grupy Zespołu Pieśni i Tańca "Igloopolanie".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatdebicki.pl.


ZOBACZ OFERTĘ