Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Remont mostu w Bączałce oraz drogi Brzostek - Kamienica Górna – Smarżowa zakończony

Remont mostu w Bączałce oraz drogi Brzostek - Kamienica Górna – Smarżowa zakończony

InformacjeInwestycje

Dobiegł końca remont ponad 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa oraz mostu na potoku Kamienica w Bączałce. Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 70 proc. jego całkowitej wartości (3 485 687,00 zł). Pozostałymi 30 proc. kosztów Powiat Dębicki podzielił się po połowie z Gminą Brzostek. Całość robót kosztowała 4 979 553 zł.

Prace objęły odcinek drogi w miejscowościach Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. 29 listopada 2021 r. dokonano odbioru technicznego ukończonego pierwszego etapu zadania (70 proc. zaprojektowanej inwestycji). Oficjalny finał realizacji II etapu robót i jego odbiór techniczny – zgodnie z planem – nastąpił dzisiaj (6 maja 2022 r.).

Zadanie objęło m.in.: wykonanie nowej nawierzchni drogi; remont poboczy oraz przepustów pod koroną drogi; odtworzenie i oczyszczenie przydrożnych rowów; remont mostu w Bączałce. 

Zadanie - w imieniu Powiatu Dębickiego - prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy. Prace budowlane wykonała firma Eurovia Polska S.A, natomiast nadzór inwestorski zapewniła firma Sowa Projekt w zakresie branży drogowej oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy w zakresie branży mostowej.

Pełna nazwa ukończonego zadania to: „Remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica górna – Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa i Remont mostu na potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa w km 8+769 w miejscowości Bączałka”.

Most w BączałceGrupa osóbDroga - Wola brzosteckaGrupa osóbDroga - BączałkaGrupa osóbGrupa osóbGrupa osóbDroga - Wola brzostecka