Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Spotkanie edukacyjne o pszczołach dla uczniów szkół średnich

Spotkanie edukacyjne o pszczołach dla uczniów szkół średnich

InformacjeOświata

Powiat Dębicki wraz z Nadleśnictwem Dębica i Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Dębicy zorganizował wspólne wydarzenie pt. „Znaczenie pszczół i dzikich zapylaczy”, które odbyło się wczoraj na terenie szkółki leśnej w Brzeźnicy. Celem tej akcji była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat znaczenia i roli pszczół oraz dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym.

Uczniowie szkół z powiatu dębickiego mieli okazję dowiedzieć się czym są hotele dla dzikich zapylaczy, co zagraża pszczołom i jak je chronić oraz zobaczyć gabloty z najciekawszymi okazami owadów żyjących w naszych okolicach. Nadleśnictwo Dębica przygotowało również dla młodych miłośników przyrody konkurs z wiedzy przyrodniczo-leśnej z nagrodami i wspólne ognisko z kiełbaskami.

W wydarzeniu udział wzięli również m.in. Starosta Dębicki Piotr Chęciek, Wicestarosta Ewelina Kuś oraz Wójt Gminy Dębica Adam Pieniążek i Wicewójt Grzegorz Skrzypek.