Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dzień Solidarności i Wolności 2021

Dzień Solidarności i Wolności 2021

InformacjeKultura

Przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych i mieszkańców zebrali się dziś na Placu Solidarności w Dębicy. Delegacje złożyły symboliczne kwiaty pod dębickim Krzyżem Solidarności, oddając w ten sposób szacunek uczestnikom fali sierpniowych strajków z 1980 r., które zmieniły historię Polski.

Skala protestów była ogromna i w rezultacie ówczesny rząd PRL podpisał porozumienia sierpniowe. To właśnie z latem 1980 łączą się tak ważne dla naszej historii pojęcia jak 21 postulatów czy powstanie NSZZ „Solidarność”.

Tablica upamiętniającaGrupa osób z wiązankamiUczestnicy Dnia Solidarności i WolnościUczestnicy Dnia Solidarności i WolnościKsiądz Prałat odmawia modlitwęFlaga z napisem Grupa osóbWiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego przemawiaDzień Solidarności i Wolności 2021Starosta Dębicki składa kwiatyStarosta Dębicki składa kwiatyStarosta Dębicki składa kwiatyWiceburmistrz Miasta Dębica składa kwiatyWiceburmistrz Miasta Dębica składa kwiatyWiceburmistrz Miasta Dębica składa kwiatyKwiaty złożone pod pomnikiem