Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nagrody w konkursie poświęconym COP, AK i Żołnierzom Wyklętym wręczone

Nagrody w konkursie poświęconym COP, AK i Żołnierzom Wyklętym wręczone

Informacje

Nagrody i gratulacje odebrali dziś zwycięzcy Powiatowego Konkursu o Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych i Centralnym Okręgu Przemysłowym pod patronatem Posłów na sejm RP – Krzysztofa Sobolewskiego i Jana Warzechy.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać grafikę-kolaż, fotografię lub pracę plastyczną związaną z jednym z tytułowych zagadnień.

Dyplomy i wyróżnienia wręczyli laureatom  w poniedziałek 25 kwietnia 2022 Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Poseł na Sejm RP Jan Warzecha oraz Paweł Ciszczoń – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego.

Przyznano trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie:

I miejsce – Wiktoria Słota
II miejsce – Gabriela Wójtowicz
III miejsce – Klaudia Ochab
Wyróżnienie – Justyna Kos

I miejsce Wiktoria SłotaII miejsce Gabriela WójtowiczIII miejsce Klaudia OchabWyróżnienie - Justyna Kos