Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radni Powiatu Dębickiego przyjęli budżet na 2021 rok

Radni Powiatu Dębickiego przyjęli budżet na 2021 rok

InformacjeInne

We wtorek 29 grudnia Rada Powiatu Dębickiego przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok. Suma ujętych w niej dochodów i przychodów przekracza 155 mln zł, a planowane wydatki na najważniejsze inwestycje w infrastrukturę drogową i budowę Zespołu Szkół Specjalnych przekroczą 25,6 mln zł (ponad 65 proc. stanowią środki zewnętrzne).

– Dziękuję Pani Skarbnik, wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego, Radnym Powiatowym i wszystkim, dzięki którym ten odważny i proinwestycyjny budżet został uchwalony – mówił podczas sesji Starosta Piotr Chęciek.

Ponad 155 milionowy budżet na przyszły rok zakłada sporo istotnych inwestycji. Wśród planowanych zadań znalazła się m.in. kontynuacja budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy (blisko 15 mln zł – z czego ok. 65 proc. stanowią środki zewnętrzne), budowa chodników w różnych miejscach powiatu (4 mln zł – finansowanie z RFIL), przebudowa drogi powiatowej Głobikowa – Braciejowa (blisko 3 mln zł), przebudowa drogi powiatowej Dębica – granica powiatu – Zdziarzec (planowane pozyskanie środków; koszt 3,6 mln zł), przebudowa drogi Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa oraz Brzostek – Opacionka (planowane pozyskanie środków; koszt prawie 3,8 mln zł), remont drogi powiatowej wraz z remontem przepustu w Woli Brzosteckiej, Kamienicy Górnej, Bączałce i Smarżowej oraz remont mostu na potoku Kamienica w Bączałce (planowana kwota prawie 1,2 mln zł).

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych największą część rocznego budżetu powiatu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (przeszło 78 mln zł) oraz pomoc społeczną (17,7 mln zł).

Uchwała budżetowa na 2021 r. z autopoprawkami została podjęta 19 głosami za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 3 było nieobecnych.

Obejrzyj transmisję XXVI Sesji Rady Powiatu Dębickiego z 29 grudnia 2020.

Starosta Powiatu Dębickiego i Przewodniczący Rady Powiatu