Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radni przyznali 33 BLP tytuł „Zasłużonego dla Powiatu Dębickiego”

Radni przyznali 33 BLP tytuł „Zasłużonego dla Powiatu Dębickiego”

Informacje

Wczoraj radni przegłosowali uchwałę o przyznaniu honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”. Wyróżnienie zostanie oficjalnie wręczone dowódcy 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy podczas tegorocznych powiatowych obchodów Święta Narodowego 3 Maja.

33 Batalion Lekkiej Piechoty im. podpułkownika Adama Lazarowicza ps. Klamra w Dębicy wchodzi w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług. Jednostka powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej w 2017 r. Dowódcą dębickiego batalionu jest ppłk Marcin Rymarz.

Batalion od początku swego istnienia przyczyniał się do upowszechniania postaw patriotycznych oraz służył wsparciem i pomocą niesioną przez żołnierzy WOT mieszkańcom,  a także instytucjom powiatu dębickiego, zwłaszcza w czasie trudnego okresu pandemii.