Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Ruszyły zapisy do przedszkola przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy

Ruszyły zapisy do przedszkola przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy

InformacjeOświata

Przedszkole Specjalne w Dębicy przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Dziś (1 marca br.) ruszyły zapisy do placówki.

Dzieci będą przyjmowane do przedszkola na podstawie wniosku oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wymagane dokumenty rodzic/opiekun prawny może złożyć osobiście w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy przy ul. Matejki 22 lub wysłać pocztą.

WIĘCEJ INFORMACJI

ULOTKA PRZEDSZKOLA

POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do PRZEDSZKOLA

Fot.: pixabay