Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Włodarze dyskutowali w starostwie o aktualnych sprawach

Włodarze dyskutowali w starostwie o aktualnych sprawach

Informacje

W poniedziałek 24 stycznia w Starostwie Powiatowym w Dębicy z inicjatywy starosty Piotra Chęćka odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu dębickiego.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o projekcie programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, dla którego odbywają się teraz konsultacje społeczne. Ustalono, że wszystkie uwagi zostaną wspólnie sporządzone i wysłane na jednym formularzu konsultacyjnym. Włodarze zgodzili się w sprawie uwag, które zaproponował starosta, dotyczących zmiany zapisów priorytetu 4 Mobilność  i łączność, tak aby móc wnioskować o środki na budowę mostu na Zawierzbiu.

Kolejnym wspólnie ustalonym celem jest wsparcie projektu łącznika Dębica-Wschód, projektów zgłaszanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Uzdrowiska Latoszyn Zdrój. Ponadto wicestarosta Adam Pieniążek oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Pyzia zaprezentowali plany budowy chodników i remontów dróg powiatowych na najbliższe lata.

Grupa osóbWicestarosta DębickiStarosta DębickiGrupa osóbFundusze Europejskie dla PodkarpaciaWicestarosta Adam Pieniążek oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Pyzia zaprezentowali plany budowy chodników i remontów dróg powiatowych na najbliższe lata.Wicestarosta Adam Pieniążek oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Pyzia zaprezentowali plany budowy chodników i remontów dróg powiatowych na najbliższe lataBurmistorzwie i wójtowie oglądający mapę