Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

OświataInne

Dokładnie 81 lat temu, 14 czerwca 1940 r., Niemcy przetransportowali z Tarnowa do obozu w Auschwitz 728 Polaków, między innymi żołnierzy kampanii wrześniowej. Był to pierwszy masowy transport więźniów do nowo założonego niemieckiego obozu. 

W 2006 r. Sejm RP ustanowił tę datę Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, a w 2015 r. Izba, jak podkreślili posłowie, „w imię prawdy historycznej” zmieniła nazwę święta na: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Nowa nazwa jednoznacznie wskazuje sprawców zbrodni popełnianych na terytorium okupowanej Polski.

Najniższe z szacunków wskazują, że KL Auschwitz pochłonął co najmniej 1,1 mln osób: około 960 tys. Żydów z całej Europy (w tym ponad 300 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego), około 75 tys. Polaków ze 150 tys. deportowanych, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich i około 10 - 15 tys. więźniów innych narodowości.

Fot. pixabay