Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Dla osób prywatnych udzielających wsparcia uchodźcom wojennym

Dla osób prywatnych udzielających wsparcia uchodźcom wojennym

InformacjeInne

W związku z napływającymi pytaniami dot. faktu, że wiele rodzin z Podkarpacia, spontanicznie kierując się dobrym sercem, przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy, informujemy (na podstawie przekazu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie): na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałyby możliwość przyznania wsparcia finansowego/rekompensaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

Przypominamy jednocześnie, że Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego UW w Rzeszowie zapewnia, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania).

Dla woj. podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych.

WAŻNE! W pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa, co umożliwi zapewnienie im miejsca pobytu zorganizowanego przez wojewodę. Rejestracja nie musi być dokonana w momencie wjazdu na terytorium naszego kraju, formalności można dopełnić także w późniejszym terminie.

W przypadku spontanicznych gestów wsparcia oferowanych przez osoby prywatne również należy pamiętać o rejestracji w punktach recepcyjnych, by osoby przybyłe z Ukrainy mogły ubiegać się o status uchodźcy.