Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

IPN, społeczność żydowska i mieszkańcy powiatu w hołdzie pomordowanym podczas likwidacji getta w 1942 r.

IPN, społeczność żydowska i mieszkańcy powiatu w hołdzie pomordowanym podczas likwidacji getta w 1942 r.

KulturaInne

Modlitwa ekumeniczna oraz odsłonięcie odnowionego przez Instytut Pamięci Narodowej grobu ofiar niemieckiej zbrodni towarzyszyły dzisiejszym obchodom 80. rocznicy likwidacji żydowskiego getta w Dębicy. W tej zbiorowej mogile na Wolicy spoczywa 574 Żydów zamordowanych przez hitlerowców 21 lipca 1942 r. 

Ofiary mordu to głównie dzieci i kobiety, nie tylko z Dębicy, ale także z Sędziszowa, Ropczyc, Wielopola, Pilzna, Tarnobrzega, Rozwadowa i innych miejscowości ówczesnego powiatu dębickiego.

W uroczystości poświęconej ich pamięci wzięli udział m.in. przedstawiciele IPN, władz wojewódzkich, społeczności żydowskiej oraz lokalnych samorządów.

Powiat Dębicki reprezentowali wicestarosta Adam Pieniążek, członek zarządu Marek Jaskółka i radny powiatowy Władysław Bielawa. 

W imieniu zarządu i rady złożyli oni kwiaty na mogile i oddali hołd około trzem tysiącom osób wyznania mojżeszowego, które w 1942 r., w trakcie wspomnianej likwidacji getta, straciły życie z rąk niemieckiego okupanta.

Dalszą część obchodów przeniesiono do Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy, gdzie dla zebranych zaplanowano występ Małgorzaty Pruchnik-Chołki w koncercie piosenek żydowskich.

Od lewej: Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oddają hołd pomordowanym, stojąc przed zbiorową mogiłą. W tle uczestnicy uroczystości    Wicestarosta Adam Pieniążek składa kwiaty na zbiorowej mogile. W tle uczestnicy uroczystości    Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie przemawia do uczestników uroczystościUczestnicy uroczystości siedzący na krzesłach vis-à-vis osób przemawiających do zebranychUczestnicy uroczystości siedzący na krzesłach vis-à-vis osób przemawiających do zebranychWicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr składa kwiaty na zbiorowej mogile. W tle uczestnicy uroczystościDominika Migoń-Madura i Dawid Pikor w części artystyczno-literackiej wydarzeniaMaciej Małozięć, wiceburmistrz Dębicy przemawia do uczestników uroczystościUczestnicy uroczystości siedzący na krzesłach vis-à-vis osób przemawiających do zebranychUczestnicy uroczystości siedzący na krzesłach vis-à-vis osób przemawiających do zebranychOgólny widok na zebranych podczas uroczystościMateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przemawia do uczestników uroczystościWicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr przemawia do uczestników uroczystościCzesław Łączak, radny wojewódzki przemawia do uczestników uroczystościOsoba duchowna odmawia modlitwę ekumenicznąPrzedstawiciele społeczności żydowskiej, podkarpackich instytucji i samorządów odsłaniają wyremontowany pomnik zbiorowej mogiłyDaniel Offen, przewodniczący Związku Dębiczan w Izraelu odmawia modlitwę, stojąc przed zbiorową mogiłą. W tle uczestnicy uroczystościDaniel Offen, przewodniczący Związku Dębiczan w Izraelu przemawia do uczestników uroczystościRadny wojewódzki Czesław Łączak składa kwiaty na zbiorowej mogile. W tle uczestnicy uroczystościOd lewej: radny powiatowy Władysław Bielawa, wicestarosta Adam Pieniążek i członek zarządu Marek Jaskółka oddają hołd pomordowanym, stojąc przed zbiorową mogiłą. W tle uczestnicy uroczystości    Od lewej: wiceburmistrz Maciej Małozięć, burmistrz Mariusz Szewczyk i przewodniczący rady miejskiej Szczepan Mroczek oddają hołd pomordowanym, stojąc przed zbiorową mogiłąPrzedstawicielka społeczności szkolnej oddaje hołd pomordowanym, stojąc przed zbiorową mogiłą. W tle uczestnicy uroczystościPrzedstawiciele społeczności żydowskiej oddają hołd pomordowanym, stojąc przed zbiorową mogiłą. W tle uczestnicy uroczystościOd lewej: radni miasta Dębica - Mateusz Cebula, Katarzyna Rostowska-Machnik, Monika Garduła, Marta Czekaj i Paweł Hayn oddają hołd pomordowanym, stojąc przed zbiorową mogiłą Duchowny oddaje hołd pomordowanym, stojąc przed zbiorową mogiłąWidok na przystrojoną kwiatami zbiorową mogiłęWidok na przystrojoną kwiatami zbiorową mogiłęWidok na przystrojoną kwiatami zbiorową mogiłę