Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zgłoszenia do 28.10.2022 r.

Zgłoszenia do 28.10.2022 r.

KulturaInne

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2022”, który odbędzie się w Jarosławiu w dniach 12 – 13 listopada br. Wydarzenie ma popularyzować polską piosenkę patriotyczną.

Chodzi o promocję staropolskich melodii z lat walki o niepodległość w epoce zaborów, żołnierskich piosenek z okresu II Rzeczpospolitej, okresu wojny i okupacji czy  utworów oddających powojenne dążenia do wolności i wyrażających miłość do ojczyzny.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 28 października br. Regulamin festiwalu i załączniki do pobrania udostępnia organizator: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.