Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Podkarpacki Samorząd zachęca do włączenia się w proces konsultacji społecznych RSI WP

Podkarpacki Samorząd zachęca do włączenia się w proces konsultacji społecznych RSI WP

InformacjeInne

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczyna konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP), która umożliwi m.in. wsparcie przedsiębiorców z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

Konsultacje będą prowadzone od 5 sierpnia do 20 września br. w formie ogólnodostępnych spotkań dla zainteresowanych. Zostaną zorganizowane na terenie całego Podkarpacia - m.in. w Rzeszowie, Dębicy, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Krośnie, Mielcu , Sanoku, Przemyślu i Ustrzykach. 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu konsultacji i terminów spotkań zamieszczane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl.

Regionalna Strategia Innowacji to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, podnoszenie kompetencji zawodowych, promocję idei innowacyjności.

Dzięki nowej RSI Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030:
- wyznaczone zostaną kierunki rozwoju Podkarpacia z uwzględnieniem pobudzenia gospodarki i budowy odporności na sytuacje pandemii, 
- możliwe będzie wsparcie przedsiębiorców z Funduszy Europejskich dla Województwa Podkarpackiego,
- wzmacniana będzie współpraca instytucji nauki, samorządów, agencji i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców,
- podnoszone będą kwalifikacje i budowana kultura innowacyjności i przedsiębiorczości,
- rozwijane będą technologie przyjazne środowisku. 

Fot. pixabay