Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Przedsiębiorcy i hodowcy mówili w starostwie o problemach w związku z występowaniem ASF

Przedsiębiorcy i hodowcy mówili w starostwie o problemach w związku z występowaniem ASF

InformacjeInne

O problemach wynikających z wyznaczenia na terytorium Polski obszarów objętych różnymi restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mówili wczoraj w Starostwie Powiatowym w Dębicy rolnicy, producenci i przedsiębiorcy działający w obszarze hodowli i handlu żywcem. Spotkanie zostało zorganizowane przez starostę dębickiego z inicjatywy i przy udziale senatora Zdzisława Pupy, który zasiada w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W rozmowach uczestniczyli również m.in. przedstawiciele dębickich oddziałów Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, reprezentanci okręgu łowieckiego w Tarnowie, a także Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

– Najważniejsze jest oczywiście dostarczanie konsumentom zdrowej i dobrej żywności, ale trzeba spojrzeć na przepisy również w taki sposób, żeby rolnikom i producentom nie utrudniać  nadmiernie ich działalności – przekonywał Stanisław Jarosz, prezes zarządu PPM Taurus sp. z o.o. w Pilźnie, a jednocześnie członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Zwracał przy tym uwagę na potrzebę zweryfikowania aktualnej regionalizacji na strefy w związku z występowaniem ASF.

- Dzików chorych na ASF w gminie Pilzno nie ma, a jednak na tym obszarze niestety obowiązuje tzw. strefa różowa, która powoduje realne problemy przedsiębiorców. One się same nie rozwiążą, dlatego dzisiaj się tu spotykamy – podkreślał Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego.

O zrozumieniu dla postulatów przedsiębiorców w sprawie zmiany regionalizacji mówił obecny na spotkaniu Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. – Zmian dokonuje Komisja Europejska w ustalonych przez siebie terminach. My występujemy poprzez Główny Inspektorat Weterynarii o takie zmiany – wyjaśniał Mirosław Welz. – Wszystko zależy od sytuacji epizootycznej, czy będą kolejne ogniska ASF. Jeżeli nie zostaną stwierdzone, to na pewno uda się zadośćuczynić oczekiwaniom rolników i producentów.

- Jest potrzeba dyskusji w sferze rozwiązania różnych problemów w sektorze hodowli żywca, ale również w innych tematach związanych z rolnictwem. Dlatego cieszę się, że hodowcy i przedsiębiorcy mogli dziś osobiście powiedzieć o swojej trudnej sytuacji przedstawicielom różnych inspekcji, które nadzorują tego typu działalność – podsumowywał dyskusję senator Zdzisław Pupa. – Myślę, że uda nam się wspólnie z panem starostą zorganizować kolejne podobne spotkania.   

Senator przemawiaPrezes zarządu PPM Taurus sp. z o.o. w Pilźnie, a jednocześnie członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP udziela wywiaduStarosta Dębicki i Podkarpacki Wojewódzki Lekarz WeterynariiReprezentanci okręgu łowieckiego w TarnowieWicestarosta DębickiReprezentant okręgu łowieckiego w TarnowieUczestnicy rozmówSenator udziela wywiaduUczestnicy rozmówUczestnicy rozmówUczestnicy rozmówReprezentanci okręgu łowieckiego w TarnowieUczestnicy rozmówUczestnicy rozmówPodkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Wicestarosta DębickiGrupa osóbUczestnicy rozmówPodkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przemawiaUczestnicy rozmów