Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Radni przyjęli budżet powiatu dębickiego na 2023 rok

Radni przyjęli budżet powiatu dębickiego na 2023 rok

InformacjeInne

Rada Powiatu Dębickiego przyjęła dziś jednogłośnie uchwałę budżetową na 2023 r. Suma zawartych w niej dochodów i przychodów wynosi 193 636 091,15 zł, a planowane wydatki na inwestycje to 35 377 340,35 zł. Przyszłoroczne przychody wg planu sięgną kwoty 15 897 629,55 zł, a wydatki ogółem – 193 636 091,15 zł. Podczas sesji podkreślano, że w nadchodzącym roku powiatowe zadania inwestycyjne będą realizowane w każdej z siedmiu gmin powiatu.   

Tuż po głosowaniu starosta Piotr Chęciek dziękował wicestaroście Adamowi Pieniążkowi, całemu Zarządowi i Radzie Powiatu Dębickiego, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego oraz podległych Powiatowi jednostek za ich pracę, która przyczyniła się do przygotowania i uchwalenia projektu budżetowego.

Radni Rady Powiatu DębickiegoStarostowie dębiccy i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu DębickiegoRadni Rady Powiatu DębickiegoRadni Rady Powiatu DębickiegoRadni Rady Powiatu DębickiegoRadni Rady Powiatu DębickiegoPrzewodniczący Rady Powiatu Dębickiego przemawiaRadni Rady Powiatu DębickiegoRadni Rady Powiatu DębickiegoStarosta dębicki przemawia