Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Uczcili pamięć ofiar stanu wojennego

Uczcili pamięć ofiar stanu wojennego

InformacjeInne

40 lat temu miały miejsce wydarzenia, które trwale zapisały się w historii Polski. Pacyfikacja Kopalni „Wujek” i wprowadzenie stanu wojennego miały niebagatelny wpływ na ówczesne społeczeństwo i kierunek zmian zachodzących w kolejnych latach.

Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyły się dzisiaj (13 grudnia br.) w Dębicy na Placu Solidarności. Wiązanki pod Krzyżem Solidarności złożyli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych i mieszkańców. W imieniu Powiatu Dębickiego kwiaty złożyli starosta Piotr Chęciek, przewodniczący rady powiatu Michał Maziarka, wicestarosta Adam Pieniążek oraz członek zarządu Marek Jaskółka.

Z okazji 40-lecia istnienia NSZZ Solidarność Małopolska z rąk Waldemara Cieśli, kierownika oddziału nr 5 Solidarność w Dębicy, Starosta Dębicki otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom w dowód uznania za pomoc i współpracę okazywaną Solidarności Ziemi Dębickiej.