Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Uwaga na osoby podszywające się pod pracowników KRUS!

Uwaga na osoby podszywające się pod pracowników KRUS!

InformacjeInne

W związku z docierającymi do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacjami o działaniach oszustów podszywających się pod jej pracowników, KRUS informuje, że ubezpieczeni i świadczeniobiorcy obsługiwani są przede wszystkim w siedzibach oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy.

KRUS uczula również, że w przypadku wizytowania gospodarstwa rolnego pracownicy Kasy zobligowani są do okazania imiennych identyfikatorów z logotypem KRUS. Wizytację można także potwierdzić, kontaktując się z właściwą terytorialnie jednostką Kasy.

O wszelkich próbach oszustwa należy informować policję i najbliższą jednostkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/.

Źródło: KRUS, fot. pixabay