Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wiceminister wizytował plac budowy drogi powiatowej w gm. Brzostek

Wiceminister wizytował plac budowy drogi powiatowej w gm. Brzostek

InformacjeInne

We wtorek 2 listopada 2021 r. z udziałem sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury – Rafała Webera odbyła się konferencja prasowa w okolicach mostu na potoku Kamienica w Bączałce, przebudowanego w ramach zadania dotyczącego remontu ponad 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1319R Brzostek - Kamienica Górna - Smarżowa.

Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 70 proc. całkowitej wartości zadania (3 485 687,00 zł). Pozostałymi 30 proc. kosztów Powiat Dębicki dzieli się po połowie z Gminą Brzostek. Całość robót będzie kosztować 4 979 553 zł.

Prace obejmują odcinek drogi w miejscowościach Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. Do końca 2021 r. ma zostać wykonane 70 proc. całości zaprojektowanej inwestycji. Finał jej realizacji zaplanowano na maj przyszłego roku.
W ramach zadania przewidziano m.in.: wykonanie nowej nawierzchni drogi, remont poboczy, przepustu zniszczonego w wyniku powodzi, odtworzenie i oczyszczenie przydrożnych rowów, a także remont mostu w Bączałce (uzupełnienie ubytków gruntu w obrębie mostu, wymiana wyposażenia obiektu, oczyszczenie elementów stalowych ze starych powłok malarskich oraz wykonanie nowych zabezpieczeń antykorozyjnych).

Wykonawcą prac remontowych jest Eurovia Polska Spółka Akcyjna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Konferencja PrasowaStarosta Dębicki przemawiaWiceminister przemawiaWicestarosta przemawiaMost w BączałceUczestnicy konferencjiPoseł na Sejm RP przemawia podczas konferencjiWiceminister przemawiaWicestarosta przemawia podczas konferencjiStarosta Dębicki przemawiaUczestnicy konferencji