Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wicewojewoda wręczyła mieszkańcowi powiatu Brązowy Krzyż Zasługi

Wicewojewoda wręczyła mieszkańcowi powiatu Brązowy Krzyż Zasługi

InformacjeKulturaInne

Tuż przed rozpoczęciem wczorajszej sesji Rady Powiatu Dębickiego Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka wręczyła Brązowy Krzyż Zasługi panu Władysławowi Mazurowi, mieszkańcowi gminy Dębica. O przyznanie odznaczenia wnioskował Starosta Powiatu Dębickiego, Krzyż został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Władysław Mazur to uznany społecznik, który od 31 lat pełni funkcję sołtysa Pustkowa Krownic, ciesząc się poważaniem i wdzięcznością kolejnych pokoleń mieszkańców sołectwa i gminy Dębica. Dotychczasowe osiągnięcia pana Władysława budzą ogromny szacunek i stanowią przykład wzorowych postaw obywatelskich.

Władysław Mazur urodził się w 1941 r. Po ukończeniu Zespołu Szkół Mechanicznych w Dębicy rozpoczął w 1956 r. pracę w Zakładach Tworzyw Sztucznych „EGR” w Pustkowie, gdzie przepracował 41 lat, a następnie w roku 1997 przeszedł na emeryturę. W 1990 r. został wybrany sołtysem sołectwa Pustków–Krownice, funkcję tę pełni do dzisiaj i może pochwalić się tytułem finalisty konkursu Sołtys Roku 2012.

Władysław Mazur to samorządowiec i społecznik z krwi i kości, radny Rady Gminy Dębica w latach 1995-2002, inicjator budowy gazociągu wiejskiego w Pustkowie w 1985 r. oraz wodociągu w 1994 r., przewodniczący komitetu telefonizacji sołectwa w latach 1995-96, członek komitetu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie w 2007 r. 

W 2004 r. rozpoczął skuteczne starania o powstanie na terenie sołectwa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Na przestrzeni lat podejmował szereg działań zmierzających do poprawy gospodarowania odpadami, dzięki czemu jego sołectwo uzyskało tytuł EKO-SOŁECTWA.