Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych ma nowego prezesa

Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych ma nowego prezesa

InformacjeInne

Stanisław Bryg oficjalnie objął obowiązki Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych. Jego kandydatura została zaakceptowana podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego przedstawicieli wszystkich jednostek OSP w powiecie. Podczas spotkania Starostę Powiatu Dębickiego reprezentował Wicestarosta Adam Pieniążek.

Funkcje zastępców prezesa będą pełnić natomiast: Zbigniew Zyznar (OSP w Pilźnie), Adam Cieślik (reprezentant władz OSP w gminie Dębica) oraz Daniel Wójcik (gmina Brzostek). 

Sekretarzem Zarządu Powiatowego został Krzysztof Pękala z gm. Czarna, skarbnikiem - Jerzy Polniaszek (OSP w Dębicy).

W skład prezydium weszli z kolei: st. bryg w stanie spoczynku Zbigniew Mróz z Dębicy, ks. Józef Jasiurkowski z gm. Żyraków, Robert Mucha z gm. Jodłowa, st. bryg. Krzysztof Marek - komendant powiatowy Straży Pożarnej oraz starosta Piotr Chęciek.

Wybrano także członków komisji rewizyjnej: Klaudię Tomasik z gm. Dębica, Andrzeja Biestka z gm. Czarna oraz Tadeusza Książka z gm. Pilzno. 

Fot.: OSP Kędzierz (E. Sidor-Pieniążek)