Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2021 rok

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2021 rok

InformacjeInne

Radni jednogłośnie udzielili dziś absolutorium Zarządowi Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Istotny wpływ na tę decyzję miał fakt, że mimo nadal obowiązującego stanu pandemii, udało się zrealizować wiele ważnych zadań oraz inwestycji, prowadzonych w dużej mierze przy udziale dotacji zewnętrznych.

Zanim przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium, wicestarosta Adam Pieniążek przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą raportu o stanie powiatu. Następnie wyemitowano materiał filmowy podsumowujący najważniejsze wydarzenia i inwestycje realizowane w powiecie w 2021 r.

Rok 2021 w powiecie dębickim

Bisko 17,1 tys. zarejestrowanych pojazdów i prawie 18,4 tys. dowodów rejestracyjnych wydanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, ponad 35 tys. usług zrealizowanych na rzecz klientów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, 1312 złożonych wniosków i 1115 wydanych decyzji pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa, dochody budżetowe na poziomie 168 mln zł i wydatki sięgające niespełna 152 mln zł. To tylko mała część statystyki z 2021 r., która wyraźnie pokazuje, że mimo nadal obowiązującego stanu pandemii, mającej wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego w powiecie dębickim, udało się zrealizować wiele ważnych zadań oraz inwestycji, prowadzonych w dużej mierze przy udziale dotacji zewnętrznych. 

Zarząd Powiatu Dębickiego pozyskał łącznie ok. 31 mln zł środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z dotacji unijnych. Otrzymał też prawie 14 mln zł z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych w gminach Dębica i Brzostek”. W ramach tego zadania nastąpi gruntowna przebudowa ponad 10 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Już w najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg na realizację inwestycji. 

Powiat Dębicki dostał także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na poziomie 80 proc. wartości robót związanych z budową jednego i przebudową 17 oświetlonych i oznakowanych przejść dla pieszych. Z samorządowego budżetu na realizację tych inwestycji przeznaczono tylko 400 tys. zł. Koszt wszystkich przejść zlokalizowanych w różnych punktach powiatu we wszystkich gminach to łącznie  nieco ponad 1,5 mln zł.

Łączna wartość robót drogowo-mostowych wykonanych w minionym roku, które objęły m.in. ok. 11 km dróg oraz ponad 7 km chodników, sięgnęła blisko 14 mln zł. Tego rodzaju inwestycje były realizowane w każdej gminie powiatu, a gminne samorządy partycypowały w finansowaniu prac. 

Na ostatni etap przebudowy drogi w Głobikowej i Braciejowej wydano 2,8 mln zł, z czego tylko 420 tys. to środki własne powiatu, a resztę kwoty stanowiło dofinansowanie zewnętrzne.

Zakończono I etap remontu mostu w Bączałce oraz drogi Brzostek - Kamienica Górna – Smarżowa. Wykonane prace stanowiły 70 proc. całości zaprojektowanej inwestycji i kosztowały 3,5 mln zł, przy dotacjach zewnętrznych o wartości 2,7 mln zł. Z racji tego, że całe zadanie w 70 proc. dotowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w listopadzie 2021 r. plac budowy wizytował Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. 

Wśród ubiegłorocznych przedsięwzięć znalazły się też dwie inwestycje drogowe w gminach Czarna i Żyraków. Jedna to przebudowa drogi Dębica – Zdziarzec na dystansie o długości ponad 4 km między miejscowością Róża a granicą powiatu. Druga inwestycja to I etap budowy chodnika na odcinku blisko 2 km pomiędzy Grabinami i Głowaczową. W przypadku inwestycji na trasie Dębica – Zdziarzec całkowita wartość zadania sięgnęła 2,8 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł to pieniądze spoza kasy Powiatu. Natomiast wartość budowy chodnika między Grabinami i Głowaczową to ok. 1 mln zł i w całości finansowana była z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rok 2021 r. to również intensywne prace na placu budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Zakończenie tego zadania początkowo planowano na 2028 r., jednak dzięki ok. 20 mln zł rządowych środków, które do tej pory pozyskał Zarząd Powiatu, inwestycja zostanie niebawem zakończona, a uczniowie zasiądą w szkolnych ławkach już we wrześniu tego roku. Całkowity koszt budowy szkoły oszacowano na ponad 30 mln zł. Umowa podpisana z wykonawcą obejmuje budowę budynku ZSS z salą gimnastyczną, a także boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z placem zabaw. 

Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej Powiat Dębicki realizował przyjęty Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, w ramach którego ogłaszano konkursy i przekazywano dofinansowanie na realizację ważnych dla społeczności lokalnych zadań publicznych. W sumie z kasy powiatu wyasygnowano na ten cel ponad 195,8 tys. zł. 

Podejmowano też działania na rzecz dialogu publiczno-społecznego i wzrostu aktywności obywatelskiej w powiecie. Zorganizowano m.in. konferencję naukową „Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej” w ramach III Kongresu Demograficznego 2022 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wydarzenie otwarła prof. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Powiat wsparł również Samorząd Województwa Podkarpackiego w organizacji konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 w Dębicy.

COVID-19 ograniczył życie społeczno-kulturalne powiatu dębickiego w 2021 r. Udało się jednak zorganizować m.in. uroczystości rocznicowe upamiętniające bohaterów akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce z udziałem warszawskiej Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Odbyły się również powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z 75-leciem Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej i uroczysty finał piętnastej edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w dębickiej Galerii Sztuki MOK. Przeprowadzono także online Konkurs na Wieniec Dożynkowy 2021, który na facebookowym fan pagu Powiatu Dębickiego cieszył się ogromną popularnością.

Zorganizowano też kilka dużych, plenerowych imprez sportowych. Wśród nich była VII Dębicka Czasówka o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego i Puchar Wójta Gminy Żyraków. W zawodach wziął udział m.in. starosta Piotr Chęciek, który wspólnie z innymi uczestnikami pokonał prawie 20-kilometrową trasę wyścigu.

W sposób szczególny uczczono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz fakt ustanowienia przez Sejm RP roku 2021 rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pamięć o narodowym święcie oraz o postaci Prymasa Tysiąclecia podkreślono dwoma banerami, które zamontowano na budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy. Na jednym z nich znalazł się fragment słynnego obrazu Jana Matejki z 1891 r., drugi przedstawiał wizerunek kardynała Wyszyńskiego. Szacunek temu wybitnemu Polakowi oddano również wrześniową premierą spektaklu przygotowanego przy wsparciu Powiatu przez Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze. Na deskach Domu Kultury Mors, w dniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, wystawiony został wyjątkowy utwór, rock-opera „Jesus Christ Superstar”. 

Rok 2021 to także wyróżnienie od Warszawskiego Instytutu Bankowości dla Powiatu Dębickiego za aktywną współpracę na rzecz edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa dzieci, młodzieży, studentów i seniorów. Oficjalnie przekazano je podczas sesji plenarnej V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, która odbyła się w formule online. 

Nie zabrakło indywidualnych sukcesów młodzieży uczącej się w nadzorowanych przez Powiat szkołach ponadpodstawowych – 22 uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Nasze szkoły zostały wyróżnione też w „Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY” – aż cztery placówki: popularny „Kwiatek”, II LO, „Jagiełło” i „Ekonomik” znalazły się w tym najbardziej prestiżowym ogólnopolskim zestawieniu.

Rok 2021 zakończył się jednogłośnym przyjęciem przez Radnych Powiatu Dębickiego przygotowanej przez Zarząd uchwały budżetowej na 2022 rok. Suma zawartych w niej dochodów przekracza 143 mln zł, a planowane na 2022 rok wydatki na najważniejsze inwestycje i remonty to ponad 21,7 mln zł.
 

(od lewej) Wicestarosta dębicki, Starosta dębicki, Przewodniczący Rady Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoGrupa osóbRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoWicestarosta dębickiRadni Powiatu DębickiegoKameraRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoRadni Powiatu Dębickiego(od lewej) Starosta dębicki, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu DębickiegoRadni Powiatu DębickiegoKamera